Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã
şi Protecţia Copilului Cluj

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) este instituţie publică de interes judeţean aflată în subordinea Consiliulul Judeţean Cluj.DGASPC Cluj a fost înfiinţată în conformitate cu Hotarârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 208/2004 şi este rezultatul unirii Direcţiei Generale Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Judeţean. DGASPC are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate în dificultate

Obiective generale ale DGASPC Cluj

Componenta Protecţia Copilului

* Promovarea şi implementarea drepturilor copilului
* Prevenirea abandonului, abuzului şi a neglijării copilului
* Promovarea protecţiei copilului aflat în situaţie de risc prin alternative de tip familial, cu prioritate
* Implicarea comunităţii locale în problematica protecţiei copilului în conformitate cu legislaţia în vigoare
* Promovarea protecţiei copilului cu nevoi speciale
- Soluţionarea fenomenului “copiii străzii”
* Sprijinirea integrării sociale a copiilor/tinerilor care părăsesc centrele de plasament
* Reducerea numarului de copii instituţionalizaţi
* Protecţia copilului care a comis o faptă penală şi nu raspunde penal
* Promovarea participarii societăţii civile, a organizaţiilor neguvernamentale acreditate la dezvoltarea sistemului judeţean de protecţie a copilului

Componenta Asistenţa Socială a Persoanei Adulte

* Promovarea şi implementarea drepturilor persoanelor adulte
* Implicarea comunităţii locale în problematica protecţiei adultului aflat în dificultate în conformitate cu legislaţia în vigoare
* Promovarea imaginii pozitive asupra persoanelor adulte aflate în dificultate şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi
* Prevenirea instituţionalizării şi restructurarea instituţiilor de asistenţă socială de tip rezidenţial pentru persoanele adulte aflate în dificultate, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de tip centru de zi, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de tranzit, etc.
* Asigurarea măsurilor de suport pentru persoanele vârstnice instituţionalizate, asigurarea de servicii integrate de îngrijire, prevenirea şi combaterea abuzului/neglijării acestei categorii de persoane aflate in dificultate
* Creşterea calităţii serviciilor oferite pentru victimele violenţei în familie
* Diversificarea şi dezvoltarea de servicii sociale specializate destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap
* Consolidarea parteneriatului public privat în furnizarea de servicii sociale destinate adultului aflat în dificultate.