Principalele realizãri 2011

* Înfiinţarea Adăpostului de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii la Turda (prin accesare de fonduri europene)
* Organizarea Zilei Adopţiei, eveniment organizat în data de 18.11.2011, în incinta Iulius Mall,sub sloganul: “Inimi deschise! Familii deschise pentru copii”.
* Realizarea de campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii clujene pe diferite teme: promovarea imaginii persoanelor cu dizabilităţi la nivelul comunităţii, celebrarea Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, sensibilizarea publicului larg în scopul prevenirii excluziunii şi marginalizării sociale, celebrarea Zilei Internaţionale Alzheimer printr-o campanie stradală menită să sensibilizeze comunitatea clujeană cu privire la problematica demenţei în boala Alzheimer, celebrarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Discriminării Persoanelor cu Handicap, a Zilei Familiei (campania “Părinţi responsabili, copii fericiţi"), a Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, a Zilei Asistentului Maternal Profesionist, campanii având ca scop diminuarea conduitei agresive şi însuşire de comportamente asertive la copii de varstă şcolară („Să spunem NU agresivităţii!”, „Tehnici, metode, sugestii în abordarea copilului cu tulburări de comportament”), prevenirea abandonului copilului, prevenirea abuzului asupra copilului, acţiuni stradale privind combaterea fenomenului cerşetoriei, abuzului şi eploatării prin muncă a copilului, prevenirea delincvenţei juvenile (Campania Şcolară “Prevenirea Delicvenţei Juvenile şi a cerşetoriei”), etc.

* Organizarea unei tabere terapeutice pentru 20 de copii plasaţi la asistenţi maternali, a unei tabere de recreere pentru alţi 20 de copii cu rezultate şcolare deosebite, plasaţi la asistenţi maternali.
* Organizarea unei tabere de vară la Costineşti, excursii în Maramureş şi la mănăstirile din Moldova pentru 28 de copii beneficiari ai serviciilor rezidenţiale din Casele de tip Familial.
* Proiectul „Reabilitare, reparaţii curente şi amenajări Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla” este în prezent în etapa precontractuală, de verificare a proiectului tehnic. Acesta se derulează ca urmare a accesarii unor fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, avand ca scop creşterea calităţii serviciilor de tip rezidenţial destinate persoanelor adulte cu handicap.
* Proiectul „Reabilitarea şi Extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Câţcău” este în prezent în faza semnării contractului de finanţare a lucrărilor. Acesta se derulează ca urmare a accesarii de fonduri nerambursabile prin Programul de Incluziune Socială al Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap şi Banca Mondială.