Proiecte de viitor

* Continuarea procesului de restructurare prin închiderea centrelor mari, de tip clasic şi diversificarea serviciilor de îngrijire alternativă;
* Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor beneficiari ai sistemului rezidenţial de protecţie;
* Extinderea reţelei de asistenţă maternală în judeţ;
* Implementarea unui program coerent de recrutare, susţinere a potenţialilor părinţi adoptivi şi creşterea numărului de adopţii naţionale finalizate;
* Înfiinţarea unui centru de zi pentru copii autişti/cu tulburari din spectrul autist;
* Înfiinţarea unui centru de recuperare pentru copii si persoane adulte cu dizabilităţi;
* Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoanele cu demenţă Alzheimer;
* Încheierea unor parteneriate cu furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi din judetul Cluj şi cu serviciile publice de asistenţă socială în vederea diversificării serviciilor de zi oferite copiilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate;
* Formarea personalului care activează în cadrul serviciilor DGASPC;