Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã
şi Protecţia Copilului Cluj
Serviciul de evaluare complexă copii

În conformitate cu Art. 19, alin. 1, lit. h) din HG. 502/2017 - reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, se efectuează la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu 60 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a vechiului certificat.

În cazul nerespectării dispozițiilor legale de mai sus nu veți beneficia de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru informații ne puteți contacta la sediul nostru din Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37 – 39 sau la telefon 0264/42.01.46 int. 301 (în zilele de luni, marți, miercuri și joi între orele 8– 14).

Pentru evaluare/reevaluare aveţi nevoie de urmãtoarele documente:

01. Vechiul Certificat de Încadrare într-o categorie de persoană cu handicap
02. Copie Certificat de Naștere și Carte de Identitate copil ( peste 14 ani)
03. Copie Buletin Identitate părinți + Copie flotant (unde există) SAU copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului (ex hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului; împuternicire notarială din partea părintelui)
04. Acte medicale doveditoare recente – CERTIFICAT MEDICAL tip A5 - eliberat de medic specialist. (nu mai vechi de 2 luni) însoţit de bilete de ieșire din spital, scrisori medicale. (! Atenție la existența ștampilelor – specialistului și a unității spitalicești)
05. Adeverința de la medicul de familie cu data luării în evidența a diagnosticului menționat în certificatul medical eliberat de către medicul specialist (doar pt prima încadrare)
06. Fișa medicală sintetică completată de medic de familie (! Vă rugăm să prezentați medicului de familie și certificatul medical)
07. Evaluare psihologică (atenție la parafa, ștampila psihologului și la existența TIMBRULUI profesional) – obligatorie la prima încadrare, ulterior în funcție de diagnostic
08. Ancheta Socială de la Primăria de domiciliu + Anexa pentru anchetă
09. Adeverința de Școlarizare și fișa psihopedagogică (cu ștampila unității și semnătura persoanei care întocmește doc)
10. Certificat de căsătorie părinți (dacă e cazul)/ certificat căsătorie (pt. părintele recăsătorit care are în încredințare minorul)
11. Sentința divorț (dacă e cazul)
12. Adeverință venit ambii părinți/ decizie de suspendare a contractului de muncă pt. persoanele aflate în concediu de maternitate (pt cei care nu realizează venituri se aduce adeverința de la Adminstrația Financiară)

Prezența copilului este OBLIGATORIE pt. a se realiza evaluarea/reevaluarea
EXCEPTIE: copiii nedeplasabili
NU SE PREIAU DOSARE INCOMPLETE!

Specialiştii din cadrul serviciului îşi rezervã dreptul de a solicita
documente suplimentare unde considerã necesar

Descarcã anexe: (format PDF)