Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã
şi Protecţia Copilului Cluj
Serviciul de evaluare complexă copii

In conformitate cu Art. 44 alin.1 din HG. 1437/2004 - reevaluarea anualã a copiilor care necesitã încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, se efectueazã la cererea pãrintelui sau a reprezentantului legal, formulatã cu 30 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a vechiului certificat.In cazul nerespectarii dispoziţiilor legale de mai sus nu veţi beneficia de drepturile prevazute de legislaţia în vigoare.Pentru informaţii ne puteţi contacta la sediul nostru din Cluj-Napoca, Str. General Eremia Grigorescu Nr. 37 – 39 sau la telefon 0264-42.01.46 int. 301 (în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 8 – 14)

Pentru evaluare/reevaluare aveţi nevoie de urmãtoarele documente:

01. Vechiul Certificat de Incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap
02. Copie Certificat de Naştere şi Carte de Identitate copil ( peste 14 ani)
03. Copie Buletin Identitate pãrinți + Copie flotant (unde existã) sau copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului (ex hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului; imputernicire notarialã din partea pãrintelui)
04. Acte medicale doveditoare recente – CERTIFICAT MEDICAL tip A5 -eliberat de medic specialist. (nu mai vechi de 2 luni) însoţit de bilete de ieşire din spital, scrisori medicale. (Atenție la existența ştampilelor specialistului și a unității spitalicești!)
05. Adeverința de la medicul de familie cu data luãrii in evidențã a diagnosticului menționat in certificatul medical eliberat de cãtre medicul specialist (doar pt prima încadrare)
06. Fişa medicalã sinteticã completatã de medic de familie (vă rugãm sã prezentați medicului de familie şi certificatul medical!)
07. Evaluare psihologica (atenție la parafa, ştampila psihologului şi la existența TIMBRULUI profesional) – obligatorie la prima incadrare, ulterior in funcție de diagnostic
08. Ancheta Sociala de la Primãria de domiciliu + Anexa pentru ancheta
09. Adeverința de Scolarizare şi fişa psihopedagogicã (cu ştampila unitãții şi semnãtura persoanei care intocmeşte doc)
10. Certificat de cãsãtorie pãrinți (daca e cazul)/ certificat cãsãtorie (pt. pãrintele recãsãtorit care are in incredințare minorul)
11. Sentințã divorț (daca e cazul)
12. Adeverințã venit ambii pãrinți/decizie de suspendare a contractului de muncă pt. persoanele aflate în concediu de maternitate (pt cei care nu realizeazã venituri se aduce adeverința de la Finanțe sau se dã o declarație pe proprie raspundere)

Prezența copilului este OBLIGATORIE pt a se realiza evaluarea/reevaluarea
EXCEPTIE: copiii nedeplasabili
NU SE PREIAU DOSARE INCOMPLETE!

Specialiştii din cadrul serviciului işi rezervã dreptul de a solicita
documente suplimentare unde considerã necesar

Descarcã anexe: (format PDF)