DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI CLUJ

18 decembrie 2018

În data de 18.12.2018 au fost supuse spre dezbatere publică următoarele documente:

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Cluj, pentru anul 2019

Descarcă document (30 pag. format digital PDF)


Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe termen mediu (2014 – 2016) şi lung (până în 2020)

Descarcă document (86 pag. format digital PDF)

5 aprilie 2018

Codul Etic și Regulile de Conduită privind personalul contractual și funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

Codul Etic și Regulile de Conduită al personalului contractual și al funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj (D.G.A.S.P.C.) definesc valorile și principiile de conduită care trebuie aplicate în relațiile cu beneficiarii, clienții, partenerii, colegii etc. În același timp servesc drept ghid pentru creșterea răspunderii și a implicării angajaților din cadrul D.G.A.S.P.C.

Descarcă document (21 pag. format digital PDF)

21 februarie 2018

PROTOCOL DE COLABORARE pe linia frunizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor.

În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii de personal.

Descarcă document

7 martie 2017

“Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa” - Cardul european pentru dizabilitate - fara bariere prin Europa!

Proiectul, cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Uniunii Europene, Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014 – 2020, își propune facilitarea mobilității transnaționale prin intermediul emiterii Cardului european pentru dizabilitate pentru românii cu dizabilități și recunoașterea beneficiilor din România pentru persoanele cu dizabilități din alte țări membre UE, participante la proiect.
Cardul european pentru dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul “Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa”.
Beneficiul se acordă în mod diferit pentru fiecare din cele 8 state membre ale Uniunii Europene participante la proiect.
Cardul european pentru dizabilitate va putea fi utilizat în următoarele țări ale Uniunii Europene: Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta și România. Înscrierea în baza de date a proiectului se realizează de către angajații DGASPC, pe baza solicitării și a documentelor depuse de persoana cu dizabilități sau de reprezentantul legal al acesteia (cerere, copie certificat de încadrare în grad de handicap, fotografie).
Mai multe detalii puteți afla accesând website-ul proiectului www.dizab.eurocard.gov.ro, în secțiunea Întrebări frecvente.

Descarca pliant "Card European pentru dizabilitate"