AUG 23

CENTRALIZATOR NOMINAL rezultate finale la concursul organizat in data de 23.08.2017 (proba scrisa) si 25.08.2017 (proba de interviu)descarcã tabel

AUG 23

TABEL NOMINAL rezultatele probei de interviu din 25.08.2017 la concursul organizat în data de 23.08.2017 (proba scrisa)descarcã tabel

AUG 23

TABEL NOMINALrezultatele la proba scrisa pt. concursul organizat in data de 23.08.2017 in vederea ocupãrii funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Managementul calitãții, achiziții publice, compartiment intern de prevenire si protecție, sãnãtate si securitate in muncãdescarcã tabel

AUG 23

REZULTAT SELECTIE DOSAREPentru concursul organizat in data de 23.08.2017 in vederea ocupãrii funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Managementul calitãții, achiziții publice, compartiment intern de prevenire si protecție, sãnãtate si securitate in muncãdescarcã document

AUG 23

REZULTAT SELECTIE DOSAREPentru concursul organizat in data de 23.08.2017 in vederea ocupãrii funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Managementul calitãții, achiziții publice, compartiment intern de prevenire si protecție, sãnãtate si securitate in muncãdescarcã document

AUG 23

CONCURS DE RECRUTAREin data de 23.08.2017, ora 10:00 proba scrisã, iar proba de interviu se va susține in termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39, tel: 0264/4201146, pentru ocuparea funcții publice de conducere vacantã dedescarcã anunț / descarcã formulare inscriere

APR 4

TABEL NOMINALcu persoanele ale căror dosare au fost admise pentru a participa la concursul organizat in data de 04.04.2017 proba scrisă/practică si 10.04.2017 proba de interviu, pentru ocuparea posturilor de kinetoterapeut, medic specialist, administrator, infirmier, muncitor calificat (bucătar), muncitor calificat (lăcătuș mecanic intreținere și reparații)

descarcã tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

rezultatele probei de interviu din 26.06.2017 la concursul organizat in data de 19.06.2017 (proba scrisã)

descarcã tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 19.06.2017

descarcã tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

rezultatele la proba scrisã organizata in data de 20.06.2017 in vederea ocupãrii funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Managementul calitãții, achiziții publice, compartiment intern de prevenire si protecție, sãnãtate si securitate in muncã

descarcã tabel

work

DGASPC-Cluj

Selecție dosare

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 20.06.2017 in vederea ocupãrii funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Managementul calitãții, achiziții publice, compartiment intern de prevenire si protecție, sãnãtate si securitate in muncã

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Selectie dosare

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 19.06.2017 in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Concurs

In data de 19.06.2017 proba scrisa ora 10:00, iar proba de interviu se va sustine in termenul prevazut la art. 56 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

CONCURS DE RECRUTARE

In data de 20.06.2017, ora 10:00 proba scrisa, iar proba de interviu se va sustine in termenul prevazut la art. 56 din H.G. nr. 611/2008, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj, Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, tel: 0264-420146 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de:

descarcã anunţ complet


Cerere formular inscriere la concurs


Declaratie antecedente penale


Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188


Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008


Declaratie politie politica


Model adeverinte


work

DGASPC-Cluj

Centralizator nominal

Rezultatele finale la concursul organizat in data 04.04.2017 proba scrisa/practica si 10.04.2017 proba de interviu, in vederea ocuparii posturilor de kinetoterapeut, medic specialist, administrator, infirmier, muncitor calificat (bucatar), muncitor calificat (lacatus mecanic intretinere si reparatii)

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatele la proba de interviu din data de 04.04.2017 pentru ocuparea posturilor de kinetoterapeut, medic specialist, administrator, infirmier, muncitor calificat (bucãtar), muncitor calificat (lãcãtus mecanic intretinere si reparatii)

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatul soluţionãrii contestaţiei depuse la proba practicã desfãsuratã in data de 04.04.2017 pentru ocuparea postului de muncitor calificat (bucatar) la Complexul de servicii comunitare destinat persoanelor adulte Câmpia Turzii

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatele la proba scrisã/practicã din data de 04.04.2017 pentru ocuparea posturilor de kinetoterapeut, medic specialist, administrator, infirmier, muncitor calificat (bucãtar), muncitor calificat (lãcãtus mecanic intretinere si reparatii)

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Dosare admise pentru a participa la concursul organizat in data de 04.04.2017 proba scrisa/practica si 10.04.2017 proba de interviu, pentru ocuparea posturilor de kinetoterapeut, medic specialist, administrator, infirmier, muncitor calificat (bucatar), muncitor calificat (lacatus mecanic intretinere si reparatii)

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Centralizator nominal

Rezultate finale la concursul organizat in data de 07.03.2017 (proba scrisa) si 13.03.2017 (proba de interviu), in vederea ocuparii unor posturi vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 13.03.2017

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultate la proba de interviu (13.03.2017) la concursul organizat in data de 07.03.2017, in vederea ocuparii unor posturi vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Concurs

In data de 04.04.2017 ora 10:00 la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Tabel nominal cu rezultatele la proba de interviu (13.03.2017) la concursul organizat in data de 07.03.2017, in vederea ocuparii unor posturi vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Concurs

In data de 07.03.2017 ora 10:00, la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr.37-39 pentru ocuparea urmãtoarelor posturi: (detalii)

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Concurs

în data de 13.03.2017 proba scrisă ora 10.00, iar proba de interviu se va susţine în termenul prevăzut la art. 56 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Centralizator nominal

rezultatele finale la concursul organizat in data de 18.01.2017, in vederea ocupãrii posturilor de psihopedagog, asistent social, educator si inspector de specialitate:

descarcã centralizator

work

DGASPC-Cluj

Rezultate proba interviu 25.01.2017

Rezultate proba interviu din 25.01.2017, pentru ocuparea posturilor de psihopedagog, asistent social, educator si inspector de specialitate

descarca tabel