ORGANIGRAMA

Organigrama și Statul de Funcții sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 13/31.01.2019


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj
Director General: Claudiu-Daniel TĂMAȘ
Program de audiențe: miercuri orele 9 -11
Tel. Secretariat: 0264 420146; 0264 420147; Fax: 0264 420602
Servicii aflate în subordine:
Serviciul adopții-postadopții
Compartimentul audit intern
Serviciul achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență
Serviciul managementul calității, strategii și programe, monitorizare servicii sociale, indicatori
asistență socială, relația cu autoritățile locale și ONG-uri, secretariat CPC și CEPAH

Direcția Generală Economică și Administrativă
Director General Adjunct:
Tel: Secretariat: 0264 420146; 0264 420147; Fax: 0264 420602
Servicii aflate în subordine:
Serviciul managementul resurselor umane
Serviciul juridic
Serviciul finanțe, contabilitate, buget-plăți, prestații sociale, patrimoniu
Serviciul administrativ, tehnic-aprovizionare, registratură și comunicare.


Direcția Generală Protecție Socială
Director General Adjunct: Nicoleta MOLNAR
Tel: 0264 420146; 0264 420147, int. 710
Servicii aflate în subordine:
Comisia pentru protecția copilului și Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
Serviciul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale,
telefon cazuri urgență copii/adulți, copii care au comis fapte penale și nu răspund penal, copiii străzii;

Unități de protecție aflate în subordine:
Centrul de primire în regim de urgență “Gavroche” Cluj Napoca;
Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii ”Arlechino” Cluj-Napoca;
Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Turda;
Centrul de reabilitare socială și primire în regim de urgență a victimelor traficului de persoane,
intervenții în situații de trafic, migrare și repatrieri;
Centru comunitar județean - complex de servicii sociale comunitare pentru copii și adulți Cluj

Direcția Protecția Persoanelor Adulte
Director Executiv: Dana Catarig
Tel: 0264 420146; 0264 420147, int: 110
Servicii aflate în subordine:
Serviciul prevenire marginalizare socială şi integrare socio-profesională, prestaţii sociale, incluziune socială;
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
Serviciul management de caz pentru adulţi, violenţă în familie, asistenţă persoane vârstnice.

Unități de protecție aflate în subordine:
Centrul de servicii de recuperare neuro-motorie de tip ambulatoriu, Turda;
Centrul de abillitare și reabilitare Gherla;
Centrul de abillitare și reabilitare Jucu;
Căminul pentru persoane vârstnice Gherla;
Centrul pentru persoane vârtsnice Recea Cristur;
Centrul de îngrijire și asistență Cluj Napoca;
Centrul de îngrijire și asistență Luna de Jos;
Centrul de îngrijire și asistență Câțcău;
Centrul de îngrijire și asistență "Sf. Nicoale" Mociu;
Locuințe protejate Câțcău;
Complex de servicii comunitare destinat persoanelor adulte Câmpia Turzii;
Cămin pentru persoane vârstnice;
Centru de primire în regim de urgență;
Centrul rezidențial de îngrijire și asistență persoane dependente.

Direcția Protecția Drepturilor Copilului
Director Executiv: Cristinela Fabian
Tel: 0264 420146; 0264 420147 int: 446
Servicii aflate în subordine:
Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip familial, asistenţă maternală;
Serviciul de consiliere pentru părinţi şi copii, prevenire sarcină nedorită;
Serviciul de evaluare complexă a copilului;
Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip rezidenţial.

Unități de protecție aflate în subordine:
Complex de servicii destinat protecției copilului nr.2 Cluj Napoca: Centrul de tip rezidențial și Centru de zi; Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ușor și mediu nr.9 “Țăndărică” Cluj Napoca: Centru de tip rezidențial și Centru de zi; Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic sever nr.10 ”Pinochio” Cluj Napoca: Centru rezidențial și Centru de zi; Case de tip familial Apahida și Florești; Case de tip familial Huedin; Centrul județean de intervenție pentru copilul abuzat; Centru rezidențial pentru copilul abuzat “Adăpost Perlino” Cluj Napoca; Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat; Unități de tip familial Gherla; Unități de tip familial Turda; Centrul maternal “Luminița” Cluj Napoca; Centrul maternal “Iris” Câmpia Turzii; Centrul de zi “Spridușii” Câmpia Turzii; Centrul de zi “Micul Prinț” Gherla; Centrul de recuperare psiho-neuro-motorie pentru copilul cu handicap “Sf.Irina” Turda; Complex comunitar de servicii pentru copilul cu handicap Cluj Napoca; Centrul de recuperare și centru de zi; Case de tip familial Cluj Napoca.