DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI CLUJ

Serviciul adopții și postadopții

Compartiment audit intern

Serviciul managementul calitãții, achiziții publice, prevenire și protecție, sãnãtate și securitate in muncã

DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ

Serviciul de monitorizare servicii sociale, indicatori asistențã socialã, relația cu autoritãțile locale și ONG-uri, secretariat CPC si CEPAH

Serviciul de intervenție in regim de urgențã in domeniul asistenței sociale, telefon cazuri urgențã adulți/copii, copii care au comis fapte penale și nu rãspund penal, copiii strazii

Compartiment de intervenție in situații de trafic, migrație, repatrieri

DIRECŢIA PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

Serviciul de consiliere pentru pãrinți și copii, prevenire sarcinã nedoritã

Serviciul management de caz protecție specialã copii in servicii de tip familial, asistențã maternalã

Serviciul management de caz protecție specialã copii in servicii de tip rezidențial

Serviciul de evaluare complexã a copilului cu handicap

DIRECŢIA PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE

Serviciul prevenire marginalizare socialã și integrare socio-profesionalã, prestații sociale, incluziune sociala

Serviciul de evaluare complexã a persoanelor adulte cu handicap

Serviciul management de caz pentru adulți, violențã in familie, asistențã persoane vârstnice

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ

Serviciul resurse umane

Compartiment juridic

Serviciul administrativ, tehnic, aprovizionare

Serviciul finanțe, contabilitate, buget-plãți prestații sociale, patrimoniu