• Informații importante pentru adulți și copii cu dizabilităţi

  COMUNICARE
  În contextul existenței virusului COVID-19 în România, vă comunicăm precizări despre certificatele de încadrare în grad de handicap în perioada stării de urgență

  Deschide document


  CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. CLUJ

 • ANDPDCA - Măsuri generale de sprijin

  COMUNICARE
  În contextul existenței virusului COVID-19 în România, vă comunicăm măsurile generale de sprijin ce trebuie luate în scopul asigurării protecției beneficiarilor și a sănătății și securității personalului angajat

  D.G.A.S.P.C. Cluj - ANDPDCA
  CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. CLUJ

 • Nota interna nr. 10069 din 19.03.2020

  COMUNICARE
  În contextul existenței virusului COVID-19 în România, vă comunicăm măsurile suplimentare de prevenire ce trebuie luate în scopul asigurării protecției beneficiarilor și a sănătății și securității personalului angajat, conform dispoziției metodologice nr. 7535/ANDPDCA înregistrată la D.G.A.S.P.C. Cluj în data de 19.03.2020

  Deschide document

  Anexe
  Anexa 1 - Spălarea mâinilor pt. copii
  Anexa 2 - Activități interioare pentru: Apartamente sociale și căsuțe de tip familial
  Anexa 3 - Program vizual zilnic


  CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. CLUJ

 • Plan de măsuri nr. 9938/18.03.2020

  COMUNICARE
  În atenția comunității,

  Vă aducem spre cunoștință următoarele:
  Revenim asupra Planului de măsuri nr. 9252/12.03.2020 comunicat la nivelul DGASPC Cluj, referitor la măsurile impuse la nivel națion cu privire la prevenirea răspândirea virusului COVID-19 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, ține să facă următoarele precizări pentru beneficiarii de servicii sociale:

  Deschide document


  CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. CLUJ

 • Programul de lucru al D.G.A.S.P.C. Cluj

  COMUNICARE
  În atenția comunității,

  Vă aducem spre cunoștință următoarele:
  Programul de lucru al D.G.A.S.P.C. Cluj cu publicul, este de luni până joi în intervalul orar 9.00-11.00, pentru perioada 18.03.2020 -16.04.2020, acest program fiind stabilit doar pentru situații excepționale.
  Orice petiție, solicitare, cerere, sesizare, etc. ce nu necesită prezența la sediul D.G.A.S.P.C. Cluj va fi transmisă prin poștă, fax sau email la numerele de fax: 0264 420602, 0264 420146 sau 0264 420245 sau la adresele de email:
  - sec_adulti_cj@dgaspc-cluj.ro - SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP:
  - prestatiisociale@dgaspc-cluj.ro - SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ ŞI INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ, EVIDENȚA PRESTAŢII SOCIALE, COMPARTIMENT INCLUZIUNE SOCIALĂ
  - sec_copii_cj@dgaspc-cluj.ro - SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI
  - Registratură : secretariat@dgaspc-cluj.ro


  CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. CLUJ

 • Certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestate de asistent maternal

  COMUNICARE
  În atenția comunității,

  Vă aducem spre cunoștință următoarele:
  Conform prevederilor articolului 39 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintele României, Publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020:
  Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.


  CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. CLUJ

Bun venit!

Recomandări standard pentru populație pentru a reduce expunerea la virusul agresiv și transmiterea lui
evitați deplasările inutile și țineți legătura cu serviciile noastre
prin intermediul adresei de email secretariat@dgaspc-cluj.ro
sau pe pagina de Facebook Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj
pentru persoanele cu dizabilități recomandăm evitarea deplasărilor la sediul D.G.A.S.P.C. Cluj
încurajăm transmiterea documentelor în format electronic
secretariat@dgaspc-cluj.ro
încurajăm transmiterea documentelor în format electronic