Nr. Data Scurtă descriere Fișiere
01 19.04.2017 Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de întocmire a documentației tehnice pentru stabilirea necesarului de lucrări de reparații curente pentru "Bucătărie și sală de mese la Luna de Jos" jud. Cluj unitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj
02 02.05.2017 Autoritatea contractantã intenționeazã sã achiziționeze produse alimentare din categoria "OUĂ" Cod CPV 03142500-3 Ouã (Rev. 2), necesare pentru asigurarea consumului acestui tip de alimente beneficiarilor din cadrul centrelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, menționate în Anexa nr.2
03 03.05.2017 Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publicã având ca obiect: Servicii de specialitate in vederea elaborãrii documentațiilor urbanistice necesare realizarii obiectivului: REGLEMENTARE URBANISTICĂ si EDILITARĂ A DOUA AMPLASAMENTE din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, județul Cluj, aflate in domeniul public al Județului Cluj
04 03.05.2017 Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publicã având ca obiect: Servicii de specialitate in vederea elaborarii documentatiilor tehnice de obtinere a autorizatiei de securitate la incendiu la unele imobile din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, județul Cluj, aflate in domeniul public al Județului Cluj
05 05.05.2017 Invitație de participare, privind demararea procedurii de achiziție directã a serviciilor de intreținere, revizie și reparare a ascensoarelor din 4 centre ale Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj.
06 10.05.2017 Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publicã având ca obiect: Lucrãri de reparații curente la "Bucatarie si sala de mese la Luna de Jos" unitate din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, județul Cluj.
07 16.05.2017 Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publicã având ca obiect: Servicii de specialitate in vederea elaborãrii documentațiilor urbanistice necesare realizarii obiectivului: REGLEMENTARE URBANISTICĂ si EDILITARĂ A DOUA AMPLASAMENTE din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, județul Cluj, aflate in domeniul public al Județului Cluj [Procedurã reluatã]
08 16.05.2017 Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publicã având ca obiect: Servicii de intocmire a documentației tehnice pentru stabilirea necesarului de lucrari si reparații curente la unele centre din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, județul Cluj, aflate in domeniul public al Județului Cluj
09 22.05.2017 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, in calitate de autoritate contractantã, intenționeazã sa achiziționeze "Servicii de asistențã tehnicã - servicii RSVTI" a echipamentelor aflate sub incidența ISCIR din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj, menționate in anexa 1
10 30.05.2017 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, in calitate de autoritate contractantã, intenționeazã sa achiziționeze Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila RCA si asigurare facultativa CASCO pentru autovehiculele din dotarea DGASPC Cluj, menționate in Anexa 1.
11 15.05.2017 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantã, intenționeazã să achiziționeze "Servicii de mentenanță și verificări metrologice a cântarelor din dotarea centrelor subordonate D.G.A.S.P.C. Cluj, menționate în Anexa 1
12 16.06.2017 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantã, intenționeazã să achiziționeze "Servicii de asistențã tehnicã - servicii RSVTI" a echipamentelor aflate sub incidența ISCIR din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj, menționate în anexa 1
13 15.01.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, in calitate de autoritate contractantã, intenționează să achiziționeze Servicii medicale de medicina muncii pentru personalul angajat din cadrul D.G.A.S.P.C. Cod CPV 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev. 2)
14 17.01.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze Servicii privitoare la mentenanța sistemelor de supraveghere video și control acces existente în centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj, pentru anul 2020
Cod CPV: 50610000-4 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate (Rev.2)
actualizat 22.01.2020, 27.01.2020 răspuns la solicitare clarificări
15 23.01.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze servicii de ”Verificări tehnice periodice/autorizarea funcționării a centralelor termice din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj”, cod CPV: 71356100-9 Servicii de control tehnic (Rev.2)
16 28.01.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze ”SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI ELIMINARE FINALĂ A DEȘEURILOR MEDICALE”, pentru unele din centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj, pentru anul 2020, cod CPV: 90524400-0 Servicii de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor spitalicești (Rev.2)
17 29.01.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze Servicii de mentenanță și întreținere a echipamentelor de telecomunicații, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 art.69 alin. (6) precum și a Legii sănătății și securității în muncă 319/2006, a HGR 1425/2006 republicată, precum și a HG 355/2007 modificată și completată prin HG 1196/2011 cu modificările și completările ulterioare. Cod CPV: 50332000-1 Servicii de întreținere a infrastructurilor de telecomunicații (Rev.2)
18 06.02.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze "Servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsecție suprafețe cu substanțe omologate, pentru spațiile ce aparțin D.G.A.S.P.C. Cluj" pentru anul 2020. Cod CPV: 90921000-9 Servicii de dezinfecție și de dezinsecție (Rev.2), Cod CPV: 90923000-3 Servicii de deratizare (Rev.2)
actualizat 12.02.2020, 10.02.2020 răspuns la solicitare clarificări
19 02.03.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze "Servicii de reparare și întreținere a vehiculelor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj" în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, Cod CPV: 50100000-6 Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor (Rev.2)
20 18.03.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, invitație de participare aferentă atribuirii contractului de furnizare cu obiectul "FURNIZARE DE MĂȘTI CHIRURGICALE" prin PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ
21 23.03.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, invitație de participare aferentă atribuirii contractului de furnizare cu obiectul ”Furnizare de produse dezinfectante și echipamente de protecție” prin PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRA PUBLICARE PREALABILĂ
22 23.04.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj,
invitație de participare aferentă atribuirii contractului de furnizare cu obiectul ”Furnizare mănuși de examinare” prin PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRA PUBLICARE PREALABILĂ, Cod CPV: 03116300-0 Produse din latex (Rev.2)
23 22.05.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, invitație de participare aferentă atribuirii contractului de furnizare cu obiectul ”Furnizare de dezinfectant de mâini și alcool sanitar 70%” prin PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRA PUBLICARE PREALABILĂ, Cod CPV: 24455000-8 Dezinfectanți (Rev.2), 24322510-5 Alcool etilic (Rev.2)
24 12.11.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, Invitație de participare aferentă atribuirii contractului de furnizare cu obiectul ”Cartușe tonere și cartușe de cerneală pentru echipamentele de copiere și printare din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj” prin procedura de negociere fără publicare prealabilă
25 15.12.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, invitație de participare pentru procedura de Negociere fără publicare prealabilă cu obiectul "Documentație intervenție de urgență la fațada CENTRULUI COMUNITAR JUDEȚEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ȘI ADULȚI CLUJ, Cluj Napoca, str. Albert Einstein, nr. 14,din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului CLUJ, județul Cluj."
26 21.12.2020 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, invitație de participare, privind demararea procedurii de achiziție directă a ”Lucrări de reparații a centralelor termice și instalațiilor aflate în centrele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj”
27 12.01.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, invitație de participare, privind demararea procedurii de achiziție directă a serviciilor incluse în Anexa 2 a Legii 98/2016 ”Servicii de medicina muncii”
28 14.01.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, invitație de participare privind demararea procedurii de achiziție directă, aferentă atribuirii contractului de servicii cu obiectul ”Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de printare, copiere, faxuri, scannere din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj”, cod CPV 50313200-4-Servicii de întreținere a fotocopiatoarelor (Rev.2)
29 27.01.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, invitație de participare, privind demararea procedurii de achiziție directă a serviciilor "Reparare și întreținere a echipamentului informatic din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj", cod CPV: 50300000-8 Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe pentru computere (Rev.2)
30 28.01.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj,
invitație de participare, privind demararea procedurii de achiziție directă a ”Lucrări de reparații a centralelor termice și instalațiilor aflate în centrele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj”, cod CPV 45259300-0 Reparare și întreținere a centralelor termice (Rev.2)
*actualizat 03.02.2021 (răspuns solicitare)*
31 29.01.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj invitație de participare, privind demararea procedurii de achiziție directă a serviciilor ”Servicii de reparare și întreținere a vehiculelor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj", cod CPV: 501 00000-6 - Servicii de reparare și întreținere a vehiculelor (Rev.2)
32 09.02.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj,
invitație de participare, privind demararea procedurii de achiziție directă a serviciilor ”Verificări tehnice periodice/autorizarea funcționării a centralelor termice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj”, cod CPV: 71356100-9 Servicii de control tehnic (Rev.2)
33 10.02.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj,
invitație de participare, privind demararea procedurii de achiziție directă a ”Servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor periculoase”
Cod CPV: 90524400-0 Servicii de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor
34 01.03.2021 Anunț de participare simplificat (SCN) pentru atribuirea contractului cu obiectul: "Servicii de dezinfecție - tratamente de prevenire a infectării cu coronavirusul SARS- CoV2, pentru spațiile ce aparțin D.G.A.S.P.C. Cluj" , număr anunț: SCN1082298, tip procedură: Procedură simplificată , tipul contractului: Servicii , modalitate de desfăşurare: ONLINE , modalitatea de atribuire: Acord-cadru , CPV: 90921000-9 - Servicii de dezinfecție și de dezinsecție (Rev.2) , Valoare estimată: 94.474,74 RON
Data limită depunere: 09.03.2021 15:00
-
35 01.03.2021 Anunț de participare simplificat (SCN) pentru atribuirea contractului cu obiectul: "Cartușe de tonere și cartușe de cerneală pentru echipamentele de copiere și printare din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj", număr anunț: SCN1082568, tip procedură: Procedură simplificată , tipul contractului: Furnizare, modalitate de desfăşurare: ONLINE SICAP , modalitatea de atribuire: Acord-cadru , CPV: 30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2) , valoare estimată: 319.725,57 RON
Data limită depunere: 15.03.2021 15:00
-
36 03.03.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă și intervenție rapidă pentru centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj, pe o perioadă de 12 luni. Cod CPV: 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă (Rev. 2)
37 08.03.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze Servicii privitoare la mentenanța sistemelor de supraveghere video și a sistemelor de control acces existente în centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj, pentru 12 luni, Cod CPV 50610000-4 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate (Rev.2)
38 20.04.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze un imobil pentru Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, Cod CPV: 701212007 - Servicii Achiziții Imobile
39 11.05.2021 Dispoziția nr.820 din 11.05.2021 privind anularea achiziției de pe piața liberă privind achiziția unui IMOBIL aferent Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, în conformitate cu art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare
40 13.05.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze un imobil pentru Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, Cod CPV: 701212007 - Servicii Achiziții Imobile
41 18.06.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze un imobil pentru Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, Cod CPV: 701212007 - Servicii Achiziții Imobile
42 12.08.2021 Invitație de participare aferentă atribuirii contractului de "Furnizare de carne de porc, vită și preparate din carne, pentru rezidenții din cadrul centrelor D.G.A.S.P.C. Cluj" prin PROCEDURA de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ
43 25.08.2021 RELUARE - Invitație de participare aferentă atribuirii contractului de "Furnizare de carne de porc, vită și preparate din carne, pentru rezidenții din cadrul centrelor D.G.A.S.P.C. Cluj" prin PROCEDURA de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ
44 09.09.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze un imobil pentru Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, Cod CPV: 701212007 - Servicii Achiziții Imobile
45 05.10.2021 RELUARE - Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze un imobil pentru Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, Cod CPV: 701212007 - Servicii Achiziții Imobile
46 15.10.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, Invitație de participare aferentă atribuirii contractului de ”Furnizare de lemn de foc” prin PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ Cod CPV: 03413000-8 Lemn de foc (Rev. 2)
47 19.10.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, Invitație de participare aferentă atribuirii contractului de lucrări de ”Racordare la Rețeaua Publică de Canalizare a Centrului de Îngrijire și Asistență situat în comuna Dăbâca, localitatea Luna de Jos, județul Cluj”, ”Canalizare la Unitate de Tip Familial Gherla, str. Dumbravei, jud. Cluj”, prin PROCEDURA de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ Cod CPV: 45232411-6 - Lucrări de construcții de canalizări de ape reziduale (Rev.2)
48 27.10.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, Invitație de participare aferentă atribuirii contractului de lucrări de ”Racordare la Rețeaua Publică de Canalizare a Centrului de Îngrijire și Asistență situat în comuna Dăbâca, localitatea Luna de Jos, județul Cluj”, ”Canalizare la Unitate de Tip Familial Gherla, str. Dumbravei, jud. Cluj”, prin PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ 45232411-6- Lucrări de construcții de canalizări de ape reziduale (Rev.2)
(documente suplimentare se pot solicita la adresa achizitii@dgaspc-cluj.ro )
49 12.11.2021 Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, invitație de participare aferentă atribuirii contractului de lucrări de ”Racordare la Rețeaua Publică de Canalizare a Centrului de Îngrijire și Asistență Luna de Jos, situat în comuna Dăbâca, localitatea Luna de Jos, județul Cluj”, ”Canalizare la Unitate de Tip Familial Gherla, situată în localitatea Gherla, str. Dumbravei, nr. 71, jud. Cluj” prin procedura de negociere fără publicare prealabilă
Memoriu general racordare CIA Luna
Memoriu tehnic racordare UTF Gherla
Cod CPV 45232411-6 - Lucrări de construcții de canalizări de ape reziduale (Rev.2)
Nr. Data Scurtă descriere Fișiere