DGASPC-Cluj - Achiziții publice

22 mai 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj,
invitație de participare aferentă atribuirii contractului de furnizare cu obiectul ”Furnizare de dezinfectant de mâini și alcool sanitar 70%” prin PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRA PUBLICARE PREALABILĂ
Cod CPV: 24455000-8 Dezinfectanți (Rev.2), 24322510-5 Alcool etilic (Rev.2)
Publicat de Admin la 22.05.2020 ora 8:32

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Modele formulare, declarații (format DOCX)

23 aprilie 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj,
invitație de participare aferentă atribuirii contractului de furnizare cu obiectul ”Furnizare mănuși de examinare” prin PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRA PUBLICARE PREALABILĂ
Cod CPV: 03116300-0 Produse din latex (Rev.2)
Publicat de Admin la 23.04.2020 ora 14:31

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Modele formulare, declarații

23 martie 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj,
invitație de participare aferentă atribuirii contractului de furnizare cu obiectul ”Furnizare de produse dezinfectante și echipamente de protecție” prin PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRA PUBLICARE PREALABILĂ
Publicat de Admin la 23.03.2020 ora 16:04

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Modele formulare, declarații

18 martie 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj,
invitație de participare aferentă atribuirii contractului de furnizare cu obiectul "FURNIZARE DE MĂȘTI CHIRURGICALE" prin PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ
Publicat de Admin la 18.03.2020 ora 15:08

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Modele formulare, declarații

2 martie 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze "”Servicii de reparare și întreținere a vehiculelor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj” în conformitate cu prevederile Legii 98/2016
Cod CPV: 50100000-6 Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor (Rev.2)
Publicat de Admin la 02.03.2020 ora 15:10

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Formulare, declarații

6 februarie 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze "Servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsecție suprafețe cu substanțe omologate, pentru spațiile ce aparțin D.G.A.S.P.C. Cluj" pentru anul 2020.
Cod CPV: 90921000-9 Servicii de dezinfecție și de dezinsecție (Rev.2)
Cod CPV: 90923000-3 Servicii de deratizare (Rev.2)
Publicat de Admin la 06.02.2020 ora 15:43

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Anexa 1 - centralizator suprafețe
Răspuns solicitare clarificări (10.02.2020))
Răspuns solicitare clarificări (12.02.2020))

29 ianuarie 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze Servicii de mentenanță și întreținere a echipamentelor de telecomunicații, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 art.69 alin. (6) precum și a Legii sănătății și securității în muncă 319/2006, a HGR 1425/2006 republicată, precum și a HG 355/2007 modificată și completată prin HG 1196/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Cod CPV: 50332000-1 Servicii de întreținere a infrastructurilor de telecomunicații (Rev.2)
Publicat de Admin la 30.01.2020 ora 13:57

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Formulare ofertă financiară

28 ianuarie 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze ”SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI ELIMINARE FINALĂ A DEȘEURILOR MEDICALE”, pentru unele din centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj, pentru anul 2020
Cod CPV: 90524400-0 Servicii de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor spitalicești (Rev.2)
Publicat de Admin la 30.01.2020 ora 13:57

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Formulare ofertă financiară

23 ianuarie 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze servicii de ”Verificări tehnice periodice/autorizarea funcționării a centralelor termice din cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj”
Cod CPV: 71356100-9 Servicii de control tehnic (Rev.2)
Publicat de Admin la 30.01.2020 ora 13:57

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Formulare ofertă financiară + anexa utilaje

17 ianuarie 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze Servicii privitoare la mentenanța sistemelor de supraveghere video și control acces existente în centrele din cadrul DGASPC Cluj, pentru anul 2020
Cod CPV: 50610000-4 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate (Rev.2)
Publicat de Admin la 17.01.2020 ora 15:52

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Formular ofertă financiară
Declarație privind evitarea conflictului de interese

27.01.2020 Răspuns la solicitare clarificări
27.01.2020 Răspuns la solicitare clarificări
22.01.2020 Răspuns la solicitare clarificări

15 ianuarie 2020

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, in calitate de autoritate contractantã, intenționează să achiziționeze Servicii medicale de medicina muncii pentru personalul angajat din cadrul D.G.A.S.P.C. Cod CPV 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev. 2)
Publicat de Admin la 15.01.2020 ora 10:04

Caiet de sarcini
Invitație de participare
Formulare, declarații

16 iunie 2017

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, in calitate de autoritate contractantã, intenționeazã sa achiziționeze "Servicii de asistențã tehnicã - servicii RSVTI" a echipamentelor aflate sub incidența ISCIR din cadrul DGASPC Cluj, menționate in anexa 1
Publicat de Admin la 16.06.2017 ora 12:15

procedurã reluatã

Caiet de sarcini Invitație de participare

15 iunie 2017

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, in calitate de autoritate contractantã, intenționeazã sa achiziționeze "Servicii de mentenanta si verificari metrologice a cantarelor din dotarea centrelor subordonate DGASPC Cluj, mentionate in Anexa 1.
Publicat de Admin la 15.06.2017 ora 12:20

Caiet de sarcini Invitație de participare

30 mai 2017

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, in calitate de autoritate contractantã, intenționeazã sa achiziționeze Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila RCA si asigurare facultativa CASCO pentru autovehiculele din dotarea DGASPC Cluj, menționate in Anexa 1.
Publicat de Admin la 30.05.2017 ora 16:00

Caiet de sarcini Invitație de participare

22 mai 2017

Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, in calitate de autoritate contractantã, intenționeazã sa achiziționeze "Servicii de asistențã tehnicã - servicii RSVTI" a echipamentelor aflate sub incidența ISCIR din cadrul DGASP Cluj, menționate in anexa 1
Publicat de Admin la 22.05.2017 ora 11:55

Caiet de sarcini Invitație de participare

16 mai 2017

Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publicã având ca obiect: Servicii de intocmire a documentației tehnice pentru stabilirea necesarului de lucrari si reparații curente la unele centre din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, județul Cluj, aflate in domeniul public al Județului Cluj
Publicat de admin la 16.05.2017 ora 14:40

Invitație de participare