DGASPC-Cluj - Achiziții publice

16 mai 2017 [Procedurã reluatã]

Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publicã având ca obiect: Servicii de specialitate in vederea elaborãrii documentațiilor urbanistice necesare realizarii obiectivului: REGLEMENTARE URBANISTICĂ si EDILITARĂ A DOUA AMPLASAMENTE din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, județul Cluj, aflate in domeniul public al Județului Cluj
Publicat de admin la 16.05.2017 ora 14:30

Invitație de participare

10 mai 2017

Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publicã având ca obiect: Lucrãri de reparații curente la "Bucatarie si sala de mese la Luna de Jos" unitate din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, județul Cluj.
Publicat de Admin la 10.05.2017 ora 14:40

Invitație de participare

5 mai 2017

Invitație de participare, privind demararea procedurii de achiziție directã a serviciilor de intreținere, revizie și reparare a ascensoarelor din 4 centre ale Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj.
Publicat de Admin la 05.05.2017 ora 13:45

Caiet de sarcini Invitație de participare

3 mai 2017

Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publicã având ca obiect: Servicii de specialitate in vederea elaborarii documentatiilor tehnice de obtinere a autorizatiei de securitate la incendiu la unele imobile din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, județul Cluj, aflate in domeniul public al Județului Cluj
Publicat de Admin la 03.05.2017 ora 10:30

Caiet de sarcini Invitație de participare

3 mai 2017

Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publicã având ca obiect: Servicii de specialitate in vederea elaborãrii documentațiilor urbanistice necesare realizarii obiectivului: REGLEMENTARE URBANISTICĂ si EDILITARĂ A DOUA AMPLASAMENTE din cadrul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, județul Cluj, aflate in domeniul public al Județului Cluj
Publicat de admin la 03.05.2017 ora 10:30

Caiet de sarcini Invitație de participare

2 mai 2017

Autoritatea contractantã intenționeazã sã achiziționeze produse alimentare din categoria "OUĂ" Cod CPV 03142500-3 Ouã (Rev. 2), necesare pentru asigurarea consumului acestui tip de alimente beneficiarilor din cadrul centrelor aflate in subordinea Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, menționate in Anexa nr.2
Publicat de admin la 02.05.2017 ora 15:16

Caiet de sarcini Invitație de participare

19 aprilie 2017

Invitație de participare in vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de întocmire a documentației tehnice pentru stabilirea necesarului de lucrări de reparații curente pentru "Bucătărie și sală de mese la Luna de Jos" jud. Cluj unitate din cadrul DGASPC-Cluj
Publicat de admin la 19.04.2017 ora 15:30

Caiet de sarcini