CENTRU COMUNITAR JUDEȚEAN
  COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ȘI ADULȚI CLUJ


  Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr.14, tel/fax:0264/434200
  email: centrucomunitarjudetean@yahoo.com

 • Misiunea Centrului Comunitar Județean

  Misiunea Centrului Comunitar Județean este de a oferi servicii sociale specializate și servicii de îngrijire socio-medicală cu scopul de a stimula capacitatea tuturor beneficiarilor în vederea integrării/reintegrării în societate, de a îmbunătăți și menține starea de sănătate, de a dezvolta autonomia beneficiarilor și de a preveni riscul de marginalizare și excluziune socială

 • Echipa Centrului Comunitar Județean Cluj

  Echipa Centrului Comunitar Judetean Cluj este formată din:
  - șef centru (logoped principal – competență în psihologie clinică, psihoterapeut)
  - coordonator personal de specialitate ( psihopedagog)
  - asistenți sociali
  - psihologi
  - psihopedagogi
  - logopezi
  - kinetoterapeuți
  - fiziokinetoterapeuți
  - asistente medicale.

  Printre aspectele care suscită un mare interes pentru noi în calitate de specialiști se regăsește: oferirea unor servicii de calitate care să se plieze pe nevoile beneficiarilor, dobândirea de către aceștia a unor abilități și cunoștințe care să le permită să-și îmbunătățească gradul de participare la viața socială, menținerea funcțiilor cognitive la persoanele cu boala Alzheimer și alte tipuri de demență, creșterea numărului de integrări socio-profesionale cu succes, prevenirea excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și implicit creșterea calității vieții acestora.
  Toate serviciile sunt oferite gratuit!

 • Centru de zi/ recuperare pentru copii cu autism


  Misiunea centrului este de a asigura servicii specializate: kinetoterapie, fizioterapie, logopedie, intervenție psihologică, intervenție psihopedagogică, copiilor cu tulburare pervazivă de dezvoltare având ca scop recuperarea, reabilitarea și integrarea socială/asigurarea suportului și asistenței familiei copilului aflat în dificultate.
  Actele necesare:
  1. Cerere tip;
  2. Acte de identitate (copie-domiciliu stabil în județul Cluj);
  3. Acte de stare civilă(copie);
  4. Certificat de încadrare în grad de handicap (copie-emis de DGASPC Cluj)
  5. Plan de abilitare-reabilitare (copie);
  6. Ultima scrisoare medicală de la medicul specialist (copie);
  7. Adeverință medicală de la medicul de familie pentru intrarea în colectivitate;
  8. Anchetă socială de la primărie (copie);
  9. Declarație de asumare a răspunderii pentru falsul în acte;
  10. Alte acte medicale relevante (copie).


  Servicii oferite:
  -asistență socială;
  -intervenție psihologică;
  -intervenție psihopedagogică;
  -logopedie;
  -mobilizare oro-facială;
  -kinetoterapie;
  -masaj;
  -asistență medicală

  Echipa multidiscplinară: asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, fizioterapeut, asistent medical


 • Centrul de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic/neuropsihic


  Misiunea centrului de a asigura servicii specializate de: asistență sociala, intervenție psihologică, intervenție psihopedagogica, intervenție timpurie, logopedie, mobilizare orofacială, kinetoterapie, fizioterapie, masaj, copiilor cu handicap motor/fizic și neuropsihic, inclusiv oferirea de suport psihologic și asistență familiei copilului aflat în dificultate.


  Beneficiari direcți: copii cu dizabilități fizice și neuropsihice cu vârste între 0 luni și 18 ani
  Beneficiari indirecți:
  - familiile/reprezentanții legali ai copiilor;
  - comunitatea: familia lărgită a copilului, instituțiile de învătățământ, unitățile medicale ș.a.

  Actele necesare:
  1. Cerere tip;
  2. Acte de identitate (copie – domiciliul stabil în județul Cluj );
  3. Certificat de încadrare în grad de handicap (copie-emis de DGASPC Cluj);
  4. Programul individual de recuperare/adaptare/ integrare socială (copie);
  5. Ultima scrisoare medicală de la medicul specialist (copie);
  6. Adeverință medicală de la medicul de familie pentru intrarea în colectivitate;
  7. Anchetă socială de la primărie (copie);
  8. Declarație de asumare a răspunderii pentru falsul în acte;
  9. Alte acte medicale relevante (copie).


  Servicii oferite:
  -asistență socială,
  - consiliere pentru părinți;
  -intervenție timpurie;
  -psihopedagogie;
  -logopedie;
  -mobilizare oro-facială;
  -kinetoterapie;
  -fizioterapie/masaj;
  -asistență medicală;
  -activități de “Școala părinților”


  Echipa multidiscplinară: asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, fizioterapeut, asistent medical.

 • Centrul de consiliere pentru integrarea socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție


  Misiunea centrului este aceea de a oferi servicii de consiliere şi suport în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor care beneficiează/au beneficiat de o măsură de protecţie specială în cadrul DGASPC Cluj, cu vârste cuprinse între 14-18 ani şi peste 18 ani.


  Beneficiari:
  - Tinerii din sistemul de protecţie cu vârste cuprinse între 14-18 ani, aflaţi în diverse forme de şcolarizare şi pregătire profesională; - Tinerii de peste 18 ani din sistemul de protecţie, absolvenţi ai unei forme de pregătire şcolară/profesională şi care urmează să părăsească sistemul de protecţie după finalizarea studiilor sau care îşi continuă studiile;
  - Tinerii care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu-şi continuă studiile şi solicită sprijin în vederea integrării/reintegrării socio-profesionale.
  Servicii oferite:
  - evaluare complexă;
  - consiliere și suport în vederea dezvoltării personale;
  - înscrierea la cursuri de calificare și formare profesională în funcție de dorințele și capacitățile beneficiarului;
  - studierea ofertelor de locuri de muncă corespunzătoare capacităţilor beneficiarului;
  - identificarea locului de muncă;
  - informaţii privind locurile vacante şi condiţiile de ocupare a acestora;
  - intermedierea obţinerii facilităţilor prevăzute în legislaţia în vigoare.
  - medierea relaţiilor dintre beneficiari şi angajatorirului;
  - monitorizarea beneficiarului pentru buna desfăşurarea a activităţii;
  - consiliere postangajare în vederea respectării de către beneficiar a regulamentului de ordine interioară al angajatorului, respectiv a programului de lucru;
  - medierea unor posibile conflicte dintre angajator/colegi şi angajat;
  - consiliere pentru păstrarea şi conştientizarea importanţei locului de muncă.

  Echipa pluridisciplinară:asistent social, psiholog, psihopedagog
  Actele necesare:
  Pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie
  1. Dosar cu şină plastic;
  2. Cerere tip;
  3. Acte de identitate (copie-domiciliu stabil în județul Cluj);
  4. Hotărâre C.P.C./S.C. (copie);
  5. Adeverinţă şcolară;
  6. Certificat de încadrare în grad de handicap (copie – dacă este cazul);
  7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie cu istoricul medical;
  8. Alte acte medicale relevante
  Pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecţie
  1. Cerere tip;
  2. Acte de identitate (copie);
  3. Hotărâre C.P.C./S.C. (copie);
  4. Acte de studii (copie);
  5. Certificat de încadrare în grad de handicap (copie – dacă este cazul);
  6. Acte doveditoare a experienţei in muncă;
  7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie cu istoricul medical;
  8. Adeverinţă venituri
  9. Alte acte medicale relevante (copie).

 • Centrul de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap


  Misiunea centrului este de a asigura accesul persoanelor adulte cu dizabilități/handicap neuro-psiho-motor la servicii de specialitate oferite de o echipă pluridisciplinară formată din asistent social, psiholog, kinetoterapeut, logoped, fizioterapeut, asistent medical cu scopul de a îmbunătăți și a menține starea de sănătate, de a crește calitatea vieții acestora precum și șansele de incluziune socială.


  Beneficiari direcți:
  persoane adulte cu handicap neuro-psiho-motor (cu certificat de încadrare în grad de handicap);
  Beneficiari indirecți:
  aparținătorii persoanelor adulte cu handicap neuro-psiho-motor.

  Actele necesare:
  1. Cerere tip;
  2. Acte de identitate (copie-domiciliu stabil în județul Cluj)
  3. Certificat de naștere(copie)
  4. Acte stare civilă (copie);
  5. Certificat de încadrare în grad de handicap (copie-emis de DGASPC Cluj);
  6. Programul individual de recuperare /adaptare/ integrare socială (copie);
  7. Ultima scrisoare medicală de la medicul specialist (copie);
  8. Recomandare de la medicul specialist pentru fizioterapie (dacă e cazul)
  9. Adeverință medicală de la medicul de familie pentru intrarea în colectivitate;
  10. Exudat faringian
  11. Examen coproprazitologic
  12. Anchetă socială de la primărie (copie/dacă există);
  13. Declarație privind datele furnizate
  14. Alte acte medicale relevante (copie).

  Servicii oferite:
  - asistență socială;
  - consiliere psihologică;
  - logopedie;
  - kinetoterapie;
  - fizioterapie;
  - masaj
  - mobilizare oro-facială

  Echipa multidisciplinară: asistent social, psiholog, logoped, kinetoterapeut, fizioterapeut, asistent medical

 • Centrul de consiliere pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap


  Misiunea centrului este de a oferi servicii de consiliere și suport în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor adulte cu dizabilități prin valorificarea potențialului acestora.


  Beneficiari: Persoane adulte cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 18-55 de ani.
  Aria de beneficiari: persoane adulte cu dizabilităţi cu vârsta cuprinsă între 18-55 ani.
  Serviciile oferite sunt următoarele: Evaluare socială, evaluare vocaţională, orientare profesională, formare şi dezvoltare personală, legătura beneficiarului cu piaţa forţei de muncă/angajarea, consiliere post angajare.
  Actele necesare:
  1. Cerere tip;
  2. Acte de identitate (copie-domiciliu stabil în județul Cluj);
  3. Certificat de căsătorie copie sau Sentință civilă de divorț (copie);
  4. Certificat de încadrare în grad de handicap (copie-emis de DGASPC Cluj);
  5. Decizie privind pensia de invaliditate (copie);
  6. Acte studii (copie);
  7. Acte doveditoare a experienţei în muncă (copie);
  8. Alte acte medicale (copii după actele medicale recente eliberate de medicii specialişti);
  Servicii oferite:
  - evaluare socială
  - evaluare vocațională
  - orientare profesională, formare și dezvoltare personală
  - mediere în găsirea unui loc de muncă
  - monitorizare/consiliere post angajare

  Echipa multidiscplinară: asistent social, psiholog, psihopedagog.

 • Centrul de zi pentru persoane adulte cu Alzheimer


  Misiunea centrului este de a încuraja și facilita îngrijirea persoanelor cu Alzheimer și alte tipuri de demență, îmbunătățirea calității vieții, menținerea autonomiei persoanei și prevenirea agravării situației de dependență.


  Actele necesare:
  1. Cerere tip;
  2. Acte de identitate (copie);
  3. Acte stare civilă (copie);
  4. Certificat de încadrare în grad de handicap (copie);
  5. Programul individual de recuperare/adaptare/ integrare socială (copie);
  6. Ultima scrisoare medicală de la medicul specialist (copie);
  7. Recomandare de la medicul specialist pentru fizioterapie;
  8. Adeverință medicală de la medicul de familie pentru intrarea în colectivitate;
  9. Anchetă socială de la primărie (copie/dacă există);
  10. Declarație de asumare a răspunderii pentru falsul în acte;
  11. Examen psihiatric;
  12. Examen psihologic;
  13. Alte acte medicale relevante (copie).

  Beneficiari direcți: persoane independente și semiindependente diagnosticate cu demența Alzheimer sau alte tipuri de demență, cu deficiență cognitivă incipentă și medie.
  Beneficiari indirecți: aparținători ai persoanelor diagnosticate cu demența Alzheimer sau alte tipuri de demență.
  Serviciile oferite de către o echipă multidisciplinară sunt servicii de:
  Activităţi de socializare;
  - Activități sociale şi programe de suport pentru memorie, stimulare cognitive;
  - Consiliere psihologică;
  - Asistentă medicală;
  - Terapii de expresie şi ocupaţionale – ergoterapie;
  - Consiliere individuală şi de grup pentru beneficiari și aparținătorii acestora;
  - Terapii de recuperare neuromotorie: Kinetoterapie,Terapie prin masaj, Hidromasaj, Fizioterapie;
  - Terapii alternative;
  - Jocuri de grup;
  - Activităţi recreativ distractive;
  - Grup de suport pentru aparţinători.
  Echipa multidiscplinară: asistent social, psiholog, kinetoterapeut, asistent medical.