DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI CLUJ

 • 11.11.2019 Comunicat de presă - Comisia de cercetare disciplinară

  Prin prezenta, în baza prevederilor art. 3 lit. a), art.4 lit. c), lit. f), lit. h), art. 7 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalul din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, vă aducem la cunoștință că sunteți invitați a participa, prin reprezentanți desemnați, la lucrările Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă din data de 28.11.2019 ora 9:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Cluj, Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39, Cluj, camera 10 - Serviciul Managementul Resurselor Umane din Corpul F.
  Invitația publică este lansată ca urmare a declarării de către salariatul cercetat disciplinar a calității sale de avertizor pentru faptele pentru care se realizează cercetarea disciplinară prealabilă de către Comisia de disciplină și a solicitării exprese a acestuia de realizare a cercetării disciplinare în condițiile art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din actul normativ susmenționat.

  Cu stimă
  Comisia de cercetare disciplinară,
  conform Dispoziției directorului general al D.G.A.S.P.C. Cluj nr.1962 din 05.08.2019
  Președinte
  Coța Potropopescu Mihaela


  Comunicat integral (1 pag. format digital ADOBE PDF)
 • 04.10.2019 Comunicat de presă ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

  Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, implementează proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
  Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.


  Comunicat integral (1 pag. format digital ADOBE PDF)
  Proiect ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cod SMIS 127169 (1 pag. format digital ADOBE PDF)
 • 11.09.2019 Comunicat de presă ”Ziua Mondială Alzheimer”

  Consiliul Județean Cluj, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, organizează în data de 19.09.2019 și 20.09.2019, sub egida ”Ziua Mondială Alzheimer”, o serie de activități menite să sensibilizeze comunitatea clujeană și instituțiile abilitate cu privire la problematica bolii Alzheimer și să promoveze serviciile oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.


  Comunicat integral (1 pag. format digital ADOBE PDF)
 • 04.03.2019 Comunicat de presă - Proiectul Venus "Împreună pentru o viață în siguranță"

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, implementează în calitate de partener local, începând din data de 04.03.2019, proiectul ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță” 465/4/4/129038.
  Solicitantul, în cadrul acestui proiect este AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale administrației locale (consilii județene prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și consiliile locale prin serviciile publice de asistență socială).


  Comunicat integral (2 pag. format digital ADOBE PDF)