DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI CLUJ

 • 15.09.2021 Comunicat de presă - ”Ziua Internațională Alzheimer”

  Consiliul Județean Cluj, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează în data de 21 septembrie 2021, sub egida “Zilei Internaționale Alzheimer”, o serie de activități menite să sensibilizeze comunitatea clujeană și instituțiile abilitate cu privire la problematica bolii Alzheimer și să promoveze serviciile oferite de D.G.A.S.P.C. Cluj.
  Tema campaniei din acest an este „Know Dementia Know Alzheimers” și reflectă importanța diagnosticării precoce și a intervenției în boala Alzeimer.
  Evenimentul are ca scop informarea și conștientizarea:
  - profesioniștilor din domeniul medico-social despre problematica demenței și maladiei Alzheimer și metodele de management a bolnavilor;
  - aparținătorilor și îngrijitorilor persoanelor cu boala Alzheimer asupra posibilităților de diagnosticare, tratament, beneficii şi servicii conform drepturilor persoanelor cu această boală.
  În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj în colaborare cu Universitatea “Babeș-Bolyai” și Societatea Română Alzheimer, Filiala Napoca organizează în data de 21.09.2021, începând cu ora 11.00 workshop-ul on-line cu tema „Know Dementia Know Alzheimers”.
  De asemenea, în perioada 15.09.2021-17.09.2021 se va desfășura în Municipiul Cluj-Napoca o campanie stradală de informare, sensibilizare și conștientizare cu privire la tematica propusă, prin distribuirea de materiale informative ( flyere, pliante) inclusiv promovarea workshop-ului.
  Director
  Nicoleta Molnar


  Comunicat integral (1 pag. format digital ADOBE PDF)
 • 23.12.2019 Comunicat de presă - Comisia de cercetare disciplinară

  Prin prezenta, în baza prevederilor art. 3 lit. a), art. 4 lit. c), lit. f), lit. h), art.7 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, vă aducem la cunoștință că sunteți invitați a participa, prin reprezentați desemnați, la lucrările Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă din data de 22.01.2020 or 9:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Cluj, Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr.37-39, Cluj, mansarda-sala de ședințe din Corpul F.
  Președinte
  Coța Potropopescu Mihaela


  Comunicat integral (1 pag. format digital ADOBE PDF)
 • 28.11.2019 Comunicat de presă proiect ”Venus - Împreună pentru o viață în siguranță”

  Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020 Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
  Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale medicale/socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice
  Contract POCU: 465/4/4/128030

 • 29.11.2019Campanie ”Spune nu violenței domestice!”

  Campanie susținută de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Co-funded by the Rights Equality and Citizenship Programme of the European Union, Poliția Română, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Anais, Fundația Sensiblu


  Spot video (legătură externă)
  Descarcă pliant (1 pag. format digital ADOBE PDF)
  Descarcă poster (1 pag. format digital ADOBE PDF)
 • 11.11.2019 Comunicat de presă - Comisia de cercetare disciplinară

  Prin prezenta, în baza prevederilor art. 3 lit. a), art.4 lit. c), lit. f), lit. h), art. 7 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalul din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, vă aducem la cunoștință că sunteți invitați a participa, prin reprezentanți desemnați, la lucrările Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă din data de 28.11.2019 ora 9:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Cluj, Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39, Cluj, camera 10 - Serviciul Managementul Resurselor Umane din Corpul F.
  Invitația publică este lansată ca urmare a declarării de către salariatul cercetat disciplinar a calității sale de avertizor pentru faptele pentru care se realizează cercetarea disciplinară prealabilă de către Comisia de disciplină și a solicitării exprese a acestuia de realizare a cercetării disciplinare în condițiile art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din actul normativ susmenționat.

  Cu stimă
  Comisia de cercetare disciplinară,
  conform Dispoziției directorului general al D.G.A.S.P.C. Cluj nr.1962 din 05.08.2019
  Președinte
  Coța Potropopescu Mihaela


  Comunicat integral (1 pag. format digital ADOBE PDF)
 • 04.10.2019 Comunicat de presă ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

  Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, implementează proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
  Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.


  Comunicat integral (1 pag. format digital ADOBE PDF)
  Proiect ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cod SMIS 127169 (1 pag. format digital ADOBE PDF)
 • 11.09.2019 Comunicat de presă ”Ziua Mondială Alzheimer”

  Consiliul Județean Cluj, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, organizează în data de 19.09.2019 și 20.09.2019, sub egida ”Ziua Mondială Alzheimer”, o serie de activități menite să sensibilizeze comunitatea clujeană și instituțiile abilitate cu privire la problematica bolii Alzheimer și să promoveze serviciile oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.


  Comunicat integral (1 pag. format digital ADOBE PDF)
 • 04.03.2019 Comunicat de presă - Proiectul Venus "Împreună pentru o viață în siguranță"

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, implementează în calitate de partener local, începând din data de 04.03.2019, proiectul ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță” 465/4/4/129038.
  Solicitantul, în cadrul acestui proiect este AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale administrației locale (consilii județene prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și consiliile locale prin serviciile publice de asistență socială).


  Comunicat integral (2 pag. format digital ADOBE PDF)