Activități specifice

Activitățile principale pe care le efectuăm și care vin în susținerea obiectivelor pe care ni le-am propus sunt următoarele:

• Prevenirea instituționalizării prin întărirea suportului metodologic acordat în cadrul întâlnirilor periodice cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul autorităților locale şi creşterea gradului de informare a populaţiei vulnerabile cu privire la prevenirea abandonului copiilor sau persoanelor adulte marginalizate;
• Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi reducerea numărului de copii aflaţi în prezent cu măsură de protecţie specială, prin integrarea / reintegrarea în familie a copiilor cu măsură de protecţie, reintegrarea socio-profesională, adopţia, având o intervenţie unitară în situaţia copilului de vârstă mică şi a mamei predispusă la abandonul copilului;
• Întărirea rețelei de Asistenți Maternali Profesioniști: recrutare periodică și formarea acestora pentru îngrijirea copilului cu sau fără dizabilități;
• Implementarea standardelor pentru formarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii din sistemul de protecție şi implementarea standardelor specifice sistemului de protecție de tip rezidențial, intervenția fiind făcută la nivel multidisciplinar de către toți specialiștii implicați în îngrijirea directă a copilului sau tânărului;
• Prevenirea și combaterea acțiunilor şi a comportamentelor deviante ale copiilor prin desfășurarea unor acțiuni periodice, anuale, de prevenire în școli, în parteneriat cu alte instituții publice sau private;
• Facilitarea accesului la serviciile sociale a persoanelor adulte aflate în dificultate: consiliere, evaluare, întocmirea documentației specifice.
• Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie specială, diversificarea activitaţilor pentru creşterea vizibilităţii acestora şi a creșterii încrederii beneficiarilor în serviciile oferite: accesul comunității la unitățile rezidențiale din subordinea DGASPC cu ocazia zilelor porților deschise;
• Coordonează și monitorizează stadiul implementării standardelor de calitate pentru serviciile destinate persoanelor adulte aflate în sistem rezidențial și identifică periodic nevoile beneficiarilor;
• Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile comunităţii locale.


Proiecte în derulare

1. "Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”. Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară, a profitat de oportunitatea oferită de fondurile europene pentru a extinde și profesionaliza actuala rețea de asistență maternală. Autoriatea de Management a Programului Operațional Capital Uman a avut în dezbatere publică ghidul solicitantului "Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali". Astfel, pornindu-se de la concluziile evaluărilor recente a actualei rețele de asistență maternală, am dat curs solicitării de a fi parteneri în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri în cadrul apelului non-competitiv: „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”. ANPDCA și-a propus ca prin intermediul acestui proiect, actuala rețea de asistență maternală să se extindă cu aproximativ 4000 de persoane, iar la nivel național 15000 de asistenți maternali din sistem să beneficiez de formare profesională continuă, până la sfârșitul anului 2023. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în calitate de partener, are ca obiectiv, ca în cadrul acestui proiect, să extindă rețeau de asistență maternală cu un număr de 55 de asistenți maternali profesioniști, perioada de implementare fiind de 5 ani (respectiv 2019-2023). Rezultatul estimat al acestui demers considerăm a fi concordant cu cel stabilit de inițiatori, urmând ca mai mulți copii să crească într-un mediu familial, reducându-se numărul lor în instituții.
2. "Împreună pentru siguranța on-line a copiilor și adolescenților" Proiect al Organizației "Salvați copiii" Scopul implementării proiectului este o cooperare naţională în beneficiul nativilor digitali cu abordare centrată pe relaţionarea cu copiii. Invitația lansată către studenți se referă la o parte a acestui proiect : ORA DE NET - Program european unic în România care promovează siguranţa pe Internet și folosirea tehnologiilor în scop educațional în rândul copiilor și adolescenților. Astfel se creează o rețea de specialiști care contribuie la folosirea Internetului într-un mod creativ, util și sigur de către copii și tineri.
Activități specifice:
- Identificarea partenerilor care lucrează în beneficiul copiilor în fiecare județ;
- Organizarea unor echipe interdisciplinare județene pentru protecția și participarea copiilor în mediul online;
- Organizarea comunității județene de persoane interesate de promovarea resurselor privind siguranța on-line a copiilor;
- Diseminarea resurselor, evenimentelor și proiectelor referitoare la folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului de către copii și tineri pentru a ajunge în toate instituțiile de învățământ din România. În acest cadru, participarea voluntarilor care doresc să colaboreze cu echipele deja formate la nivelul județului Cluj se referă la diseminarea unor informații în rândul elevilor, în decursul unor prezentări frontale, în clasele în care acestea se vor organiza. Cei care vor participa la acest proiect vor beneficia la o pregătire prealabilă cu privire la felul în care se va desfășura prezentarea, respectiv pentru a cunoaște materialele elaborate de organizația Salvați copiii pentru a fi utilizate în această campanie. Un alt beneficiu a participanților ar fi, că ar putea rămâne în contact cu organizația Salvați copiii și ar putea desfășura voluntariat coordonat de ei, care va fi certificat cu diplomă recunoscută internațional.