NOV9 2020

Dispoziția nr. 847 - privind delegarea atribuțiilor funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

IUN25 2020

Dispoziția nr. 1050 - privind desemnarea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj a d-nei Szanto Anna Maria ca responsabil cu avertizarea în interes public conform prevederilor Legii nr. 571 din 14.12.2004

IUN222020

Dispoziția nr. 1020 - privind desemnarea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj a d-nei Szobo Alina ca responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică

IUN042020

Dispoziția nr. 974 - privind constituirea Comisiei de implementare la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

* Plan de integritate pt. implementare * Declarație privind aderarea
DEC172019

Dispoziția nr. 2922 - privind desemnarea responsabilului pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate și a serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

OCT242019

Dispoziția nr. 2620 - privind desemnarea consilierului de etică pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate și a serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj