NOV 6

TABEL NOMINAL privind rezultatele la proba de interviu din data 03.11.2017 in vederea ocuparii unor posturi vacante..descarcã tabel
(afișat 6.11.2017 ora 14:30)

NOV 6

TABEL NOMINAL cu persoanele ale caror dosare au fost admise pentru a participa la concursul organizat in data de 14.11.2017 proba scrisa si 20.11.2017 proba de interviu.descarcã tabel
(afișat 6.11.2017 ora 11:00)

NOV 3

TABEL NOMINAL cu rezultatele la proba scrisã la concursul organizat in data de 02.11.2017, in vederea ocupãrii posturilor de educatordescarcã tabel
(afișat 3.11.2017 ora 12:45)

NOV 3

TABEL NOMINAL cu rezultatele selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea unor posturi vacante, la concursul organizat in data de 09.11.2017descarcã tabel
(afișat 3.11.2017 ora 11:31)

NOV 2

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 23.10.2017 proba scrisa si 23.10.2017 proba de interviu pentru ocuparea postului de sef centru, gradul II, pe perioada nedeterminata la Centrul de zi "Spiridusii" si maternal "Iris" Campia Turziidescarcã centralizator
(afișat 2.11.2017 ora 09:30)

NOV 2

TABEL NOMINAL cu persoanele admise pentru a participa la concursul organizat in data de 02.11.2017, pentru ocuparea unor posturi de educatordescarcã tabel
(afișat 2.11.2017 ora 08:11)

NOV 2

TABEL NOMINAL cu rezultatul soluționării contestației depuse la selecția dosarelor pentru concursul organizat în data de 02.11.2017, pentru ocuparea a două posturi de educator (studii medii) la Casele de Tip Familial Huedindescarcã tabel
(afișat 1.11.2017 ora 13:00)

OCT 31

TABEL NOMINALprivind rezultatele la proba practicã pentru concursul din data de 30.10.2017 ora 13:00 in vederea ocuparii posturilor vacante de muncitor calificat (bucatar) treapta I la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Jucu, muncitor calificat (bucatar) treapta II la Complexul Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap - Case de tip familial Cluj-Napoca si ingrijitor la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gherladescarcã tabel
(afișat 31.10.2017 ora 15:12)

OCT 31

TABEL NOMINALcu rezultatele la proba scrisã pentru concursul organizat în data de 30.10.2017 ora 09:00 pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate gradul I la Complexul Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap - Case de tip familial Cluj-Napoca si administrator treapta I la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Jucudescarcã tabel
(afișat 31.10.2017 ora 15:07)

OCT 30

TABEL NOMINAL cu persoanele admise pentru a participa la concursul organizat în data de 02.11.2017, pentru ocuparea unor posturi de educatordescarcã tabel
(afișat 30.10.2017 ora 18:10)

OCT 30

TABEL NOMINALcu rezultatele la proba de interviu din data 27.10.2017 pentru ocuparea postului de șef centru, gradul II, pe perioadă nedeterminată la centrul de zi "Spiridușii" și maternal "Iris" Câmpia Turziidescarcã tabel
(afișat 30.10.2017 ora 9:37)

OCT 24

TABEL NOMINALprivind selecția dosarelor candidaților înscriși în vederea participării la concursul organizat în data de 30.10.2017 ora 9:00, pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate gradul I la Complexul Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap - Case de tip familial Cluj-Napoca și administrator treapta I la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu, în urma verificării dosarelor depuse de către candidați.descarcã tabel
(afișat 24.10.2017 ora 11:50)

OCT 24

TABEL NOMINALprivind selecția dosarelor candidaților înscriși în vederea participării la concursul organizat în data de 30.10.2017 ora 13:00, pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate gradul I la Complexul Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap - Case de tip familial Cluj-Napoca și administrator treapta I la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu, în urma verificării dosarelor depuse de către candidați.descarcã tabel
(afișat 24.10.2017 ora 11:50)

- -
OCT 24

TABEL NOMINALcu rezultatele la proba scrisă din data de 23.10.2017 pentru ocuparea postului de șef centru, gradul II, pe perioada nedeterminată la Centrul de zi "Spiridușii" și maternal "Iris" Campia Turziidescarcã tabel
(afișat 24.10.2017 ora 9:55)

OCT 23

TABEL NOMINALcu persoanele ale caror dosare au fost admise pentru a participa la concursul organizat in data de 23.10.2017 proba scrisa si 27.10.2017 proba de interviu, pentru ocuparea postului de sef de centru, gradul II, pe perioada nedeterminata la Centrul de zi "Spiridusii" si maternal "Iris" Campia Turziidescarcã tabel
(afișat 17.10.2017 ora 9:30)

NOV 11

CONCURS Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs in data de 09.11.2017 ora 10:00 la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:descarcã anunţ
(afișat 17.10.2017 ora 8:00)

NOV 14

CONCURS Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs in data de 14.11.2017 ora 10:00 la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:descarcã anunţ
(afișat 17.10.2017 ora 8:00)

NOV 2

CONCURS Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs in data de 02.11.2017 ora 10:00 la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, pentru ocuparea următoarelor posturi:descarcã anunţ
(afișat 10.10.2017 ora 9:47)

OCT 30

CONCURS Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs in data de 30.10.2017 ora 9:00 la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:descarcã anunţ
(afișat 10.09.2017 ora 9:57)

OCT 30

CONCURS Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs in data de 30.10.2017 ora 13:00 la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:descarcã anunţ
(afișat 10.09.2017 ora 9:57)

OCT 23

CONCURS in data de 23.10.2017 ora 11:00 la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef de centru (personal contractual)descarcã anunţ

AUG 23

CENTRALIZATOR NOMINAL rezultate finale la concursul organizat in data de 23.08.2017 (proba scrisa) si 25.08.2017 (proba de interviu)descarcã tabel

AUG 23

TABEL NOMINAL rezultatele probei de interviu din 25.08.2017 la concursul organizat în data de 23.08.2017 (proba scrisa)descarcã tabel

AUG 23

TABEL NOMINALrezultatele la proba scrisa pt. concursul organizat in data de 23.08.2017 in vederea ocupãrii funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Managementul calitãții, achiziții publice, compartiment intern de prevenire si protecție, sãnãtate si securitate in muncãdescarcã tabel

AUG 23

REZULTAT SELECTIE DOSAREPentru concursul organizat in data de 23.08.2017 in vederea ocupãrii funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Managementul calitãții, achiziții publice, compartiment intern de prevenire si protecție, sãnãtate si securitate in muncãdescarcã document

AUG 23

REZULTAT SELECTIE DOSAREPentru concursul organizat in data de 23.08.2017 in vederea ocupãrii funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Managementul calitãții, achiziții publice, compartiment intern de prevenire si protecție, sãnãtate si securitate in muncãdescarcã document

AUG 23

CONCURS DE RECRUTAREin data de 23.08.2017, ora 10:00 proba scrisã, iar proba de interviu se va susține in termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Generale de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Cluj, Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39, tel: 0264/4201146, pentru ocuparea funcții publice de conducere vacantã dedescarcã anunț / descarcã formulare inscriere

APR 4

TABEL NOMINALcu persoanele ale căror dosare au fost admise pentru a participa la concursul organizat in data de 04.04.2017 proba scrisă/practică si 10.04.2017 proba de interviu, pentru ocuparea posturilor de kinetoterapeut, medic specialist, administrator, infirmier, muncitor calificat (bucătar), muncitor calificat (lăcătuș mecanic intreținere și reparații)

descarcã tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

rezultatele probei de interviu din 26.06.2017 la concursul organizat in data de 19.06.2017 (proba scrisã)

descarcã tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 19.06.2017

descarcã tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

rezultatele la proba scrisã organizata in data de 20.06.2017 in vederea ocupãrii funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Managementul calitãții, achiziții publice, compartiment intern de prevenire si protecție, sãnãtate si securitate in muncã

descarcã tabel

work

DGASPC-Cluj

Selecție dosare

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 20.06.2017 in vederea ocupãrii funcției publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul Managementul calitãții, achiziții publice, compartiment intern de prevenire si protecție, sãnãtate si securitate in muncã

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Selectie dosare

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 19.06.2017 in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Concurs

In data de 19.06.2017 proba scrisa ora 10:00, iar proba de interviu se va sustine in termenul prevazut la art. 56 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

CONCURS DE RECRUTARE

In data de 20.06.2017, ora 10:00 proba scrisa, iar proba de interviu se va sustine in termenul prevazut la art. 56 din H.G. nr. 611/2008, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj, Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, tel: 0264-420146 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de:

descarcã anunţ complet


Cerere formular inscriere la concurs


Declaratie antecedente penale


Declaratie pe propria raspundere cf art 54 din L. 188


Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008


Declaratie politie politica


Model adeverinte


work

DGASPC-Cluj

Centralizator nominal

Rezultatele finale la concursul organizat in data 04.04.2017 proba scrisa/practica si 10.04.2017 proba de interviu, in vederea ocuparii posturilor de kinetoterapeut, medic specialist, administrator, infirmier, muncitor calificat (bucatar), muncitor calificat (lacatus mecanic intretinere si reparatii)

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatele la proba de interviu din data de 04.04.2017 pentru ocuparea posturilor de kinetoterapeut, medic specialist, administrator, infirmier, muncitor calificat (bucãtar), muncitor calificat (lãcãtus mecanic intretinere si reparatii)

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatul soluţionãrii contestaţiei depuse la proba practicã desfãsuratã in data de 04.04.2017 pentru ocuparea postului de muncitor calificat (bucatar) la Complexul de servicii comunitare destinat persoanelor adulte Câmpia Turzii

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatele la proba scrisã/practicã din data de 04.04.2017 pentru ocuparea posturilor de kinetoterapeut, medic specialist, administrator, infirmier, muncitor calificat (bucãtar), muncitor calificat (lãcãtus mecanic intretinere si reparatii)

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Dosare admise pentru a participa la concursul organizat in data de 04.04.2017 proba scrisa/practica si 10.04.2017 proba de interviu, pentru ocuparea posturilor de kinetoterapeut, medic specialist, administrator, infirmier, muncitor calificat (bucatar), muncitor calificat (lacatus mecanic intretinere si reparatii)

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Centralizator nominal

Rezultate finale la concursul organizat in data de 07.03.2017 (proba scrisa) si 13.03.2017 (proba de interviu), in vederea ocuparii unor posturi vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 13.03.2017

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultate la proba de interviu (13.03.2017) la concursul organizat in data de 07.03.2017, in vederea ocuparii unor posturi vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Concurs

In data de 04.04.2017 ora 10:00 la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Tabel nominal cu rezultatele la proba de interviu (13.03.2017) la concursul organizat in data de 07.03.2017, in vederea ocuparii unor posturi vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Concurs

In data de 07.03.2017 ora 10:00, la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr.37-39 pentru ocuparea urmãtoarelor posturi: (detalii)

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Concurs

în data de 13.03.2017 proba scrisă ora 10.00, iar proba de interviu se va susţine în termenul prevăzut la art. 56 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

descarcã anunţ complet

work

DGASPC-Cluj

Centralizator nominal

rezultatele finale la concursul organizat in data de 18.01.2017, in vederea ocupãrii posturilor de psihopedagog, asistent social, educator si inspector de specialitate:

descarcã centralizator

work

DGASPC-Cluj

Rezultate proba interviu 25.01.2017

Rezultate proba interviu din 25.01.2017, pentru ocuparea posturilor de psihopedagog, asistent social, educator si inspector de specialitate

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatele la proba scrisa pt. concursul organizat in data de 18.01.2017, in vederea ocuparii posturilor de medic, administrator, portar, infirmier:

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

Rezultatele la proba scrisa pt. concursul organizat in data de 18.01.2017, in vederea ocuparii posturilor de psihopedagog, asistent social, educator si inspector de specialitate:

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

cu persoanele admise pentru a participa la concursul organizat in data de 18.01.2017, pentru ocuparea posturilor de psihopedagog, asistent social, educator si inspector de specialitate

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

Selectie dosare

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare organizat în data de 19.12.2016

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

cu rezultatele probei de interviu din 24.11.2016 la concursul organizat în data de 17.11.2016 (proba scrisă)

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

tabel nominal cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 17.11.2016

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

19.12.2016, concurs de promovare in grad profesional

DGASPC-Cluj anunta concurs de promovare in grad profesional in data de 19.12.2016 ora 10:00 proba scrisa si proba de inverviu, in temeiul prevazut la art. 56 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Cluj-Napoca, str. Gen E. Grigorescu, nr. 37-39

descarca anunt complet

work

DGASPC-Cluj

Examen de promovare in grad/treaptã

organizeaza examen de promovare in grad/treapta profesionala imediat superioara pentru personalul contractual din cadrul DGASPC-Cluj

descarca anunt complet

work

DGASPC-Cluj

Centralizator nominal

rezultate finale la concursul organizat in data de 03.11.2016 proba scrisa si 09.11.2016 proba de interviu in vederea ocuparii posturilor vacante de conducere, de sef centru la Complexul de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic grav nr.10 Pinochio Cluj-Napoca si Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Gavroche Cluj-Napoca

descarca centralizator

work

DGASPC-Cluj

Rezultate selecţie dosare

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17.11.2016 în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

cu rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba de interviu organizata in data de 09.11.2016, in vederea ocuparii postului de conducere vacant, de sef de centru la Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Gavroche Cluj-Napoca

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

cu rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba de interviu organizata in data de 09.11.2016, in vederea ocuparii postului de conducere vacant, de sef de centru la Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Gavroche Cluj-Napoca

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

rezultatele la proba de interviu, organizata in data de 09.11.2016, in vederea ocuparii posturilor de conducere vacante de sef de centru la Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Gavroche Cluj-Napoca si la Complexul de servicii pt. recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic grav nr.10 Pinochio Cluj-Napoca

descarca tabel

work

DGASPC-Cluj

Centralizator nominal

cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 27.10.2016, in vederea ocuparii posturilor de inspector de specialitate (psiholog, asistent social si educator)

descarca centralizator

work

DGASPC-Cluj

Centralizator nominal

cu rezultatele finale la concursul organizat in data de 27.10.2016, in vederea ocuparii unor posturi vacante

descarca centralizator

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

rezultate obtinute in urma solutionarii contestatiilor la proba de interviu din data 02.11.2016

descarca tabel nominal

work

DGASPC-Cluj

Tabel nominal

cu rezultatele la proba scrisa la concursul organizat in data de 03.11.2016 in vederea ocuparii posturilor de conducere vacante de sef centru la Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Gavroche Cluj-Napoca si la Complexul de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic grav nr.10 Pinochio Cluj-Napoca

descarca tabel nominal

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal

cu rezultatele la proba de interviu la concursul organizat in data de 27.10.2016, in vederea ocuparii postului de inspector de specialitate (psiholog)

descarca tabel nominal

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj tabel nominal cu rezultatele la proba de interviu organizata in data de 02.11.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante

descarcã tabel nominal

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal

cu rezultatul solutionarii contestatiei depuse la selectia de dosare in vederea ocuparii unui post vacant la Complexul de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic grav nr. 10 Pinochio Cluj-Napoca

descarcã tabel nominal

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal

privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi in vederea participarii la concursul organizat in data de 03.11.2016, pentru ocuparea posturilor vacante de sef centru la Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Gavroche Cluj-Napoca si Complexul de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic grav nr.10 Pinochio Cluj-Napoca in urma verificarii dosarelor depuse de catre candidati

descarcã tabel nominal

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal

Tabel nominal cu rezultatele la proba scrisã, la concursul organizat in data de 27.10.2016, pentru ocuparea posturilor de asistent medical, infirmier si referent:

descarcã tabel nominal

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal

Tabel nominal cu persoanele admise la concursul organizat in data de 27.10.2016, pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate (psiholog, asistent social si educator), asistent medical, infirmier:

descarcã tabel nominal

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Concurs in data de 17.11.2016 proba scrisa, ora 10:00

Concurs in data de 17.11.2016 proba scrisa ora 10:00, iar proba de interviu se va sustine in termenul prevazut la art.56 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

descarcã anunţ complet

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Concurs 03.11.2016, ora 10:00

1 post, sef centru, pe perioada nedeterminata la Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Gavroche Cluj-Napoca
1 post, sef centru pe perioada nedeterminata la Complexul de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic grav nr.10 Pinochio Cluj-Napoca

descarcã anunţ complet

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Concurs 27.10.2016

pentru ocuparea urmãtoarelor posturi:
(detalii in document postat)

descarcã anunţ complet

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal, rezultate la proba de interviu 19.08.2016

tabel nominal cu rezultatele la proba de interviu organizat in data de 19.08.2016, in vederea ocuparii unor posturi vacante

descarcã tabel nominalDGASPC-Cluj, rez. interviu 19.08.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal, rezultate proba scrisa 12.08.2016

tabel nominal cu rezultatele la proba scrisa si proba practica pt. concursul organizat in data de 12.08.2016, in vederea ocuparii unor posturi vacante

descarcã tabel nominalDGASPC-Cluj, rez. interviu 12.08.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal, rezultate interviu 09.08.2016

tabel nominal cu rezultatele la proba de interviu (09.09.2016) pt. concursul organizat in data de 03.08.2016, in vederea ocuparii unor posturi temporar vacante

descarcã tabel nominalDGASPC-Cluj, rez. interviu 09.08.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Proces verbal, rezultate selectie dosare pt concursul din 12.08.2016

proces verbal cu ocazia selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 12.08.2016 in vederea ocuparii posturilor vacante de administrator, muncitor calificat, inspector de specialitate (educator), infirmier, sofer, ingrijitor, inspector de specialitate (psiholog), kinetoterapeut, pe perioada nedeterminata

descarcã proces verbalDGASPC-Cluj, 12.08.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

CONCURS în data de 12.08.2016 ora 10:00

DGASPC-Cluj organizeaza concurs în data de 12.08.2016 ora 10.00 la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, pentru ocuparea următoarelor posturi:

descarcã anunţ concursDGASPC-Cluj, 12.08.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

CONCURS în data de 03.08.2016 ora 10:00

DGASPC-Cluj organizeaza concurs în data de 03.08.2016 ora 10.00 la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

descarcã anunţ concursDGASPC-Cluj, 03.08.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal 05.07.2016

Tabel nominal cu rezultatele la proba scrisa si proba practica la concursul organizat in data de 05.07.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante

descarcã tabel DGASPC-Cluj, 05.07.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Proces verbal nr. 16512/30.06.2016

incheiat la 30.06.2016 cu ocazia selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 05.07.2016, in vederea ocuparii posturilor vacante de portar, referent, muncitor calificat (bucatar), sofer, ingrijitor, infirmier, inspector de specialitate (asistent social), administrator pe perioada nedeterminata.

descarcã proces verbal nr. 16512 DGASPC-Cluj, 30.06.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal, 21.06.2016

tabel nominal privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi in vederea participarii la concursul organizat in data de 21.06.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante temporar in urma verificarii dosarelor depuse de candidati.

descarcã tabel nominal DGASPC-Cluj, tabel nominal 21.06.2016

descarcã tabel rezultate proba scrisatabel 21.06.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Cluj

Concurs, 05.07.2016

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj organizeaza concurs în data de 05.07.2016 ora 10:00, la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante

descarcã anunț concurs DGASPC-Cluj, concurs 05.07.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Concurs, 21.06.2016

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj organizeaza concurs în data de 21.06.2016 ora 10:00, la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante

descarcã anunț concurs DGASPC-Cluj, concurs 21.06.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Concurs, 20.04.2016

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj ORGANIZEAZĂ CONCURS în data de 20.04.2016 proba scrisã ora 10:00, iar proba de interviu se va susține in termenul prevãzut la art.56 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante

descarcã anunt concursAnunt concurs 20.04.2016

descarcã rezultat selectie dosareRezultat selectie dosare 20.04.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Concurs 12.05.2016, ora 10:00

ORGANIZEAZA CONCURS în data de 12.05.2016, ora 10:00, la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 pentru ocuparea urmatoarelor posturi : 1 post, Medic, pe perioada nedeterminata la Centrul pentru Persoane Varstnice Campia Turzii

descarcã anuntAnunt concurs 12.05.2016

descarcã tabel nominal rezultateTabel rezultate 12.05.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Tabel nominal cu rezultatele probei scrise la concursul organizat in data de 09.05.2016

descarcã fisier PDF -> Tabel nominal rezultate 09.05.2016

descarcã fisier PDF -> Rezultat proba scrisa concurs 09.05.2016

work

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

CONCURS în data de 09.05.2016, ora 10:00

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj ORGANIZEAZA CONCURS în data de 9.05.2016, ora 10, la sediul din Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39