ORGANIGRAMA

Organigrama D.G.A.S.P.C. Cluj


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj
Director General: Molnar Nicoleta
Program de audiențe: miercuri orele 9 -11
Tel. Secretariat: 0264 420146; 0264 420147; Fax: 0264 420602
E-mail: directorgeneral@dgaspc-cluj.ro
Servicii aflate în subordine:
Serviciul adopții-postadopții
Compartimentul audit intern
Serviciul achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență

Direcția Generală Economică și Administrativă
Director General Adjunct: Prodan Aurel
Tel: Secretariat: 0264 420146; 0264 420147; Fax: 0264 420602
E-mail: dgaeconomic@dgaspc-cluj.ro
Servicii aflate în subordine:
Serviciul managementul resurselor umane
Serviciul juridic
Serviciul finanțe, contabilitate, buget-plăți, prestații sociale, patrimoniu
Serviciul administrativ, tehnic-aprovizionare, registratură și comunicare.


Direcția Generală Protecție Socială
Director General Adjunct:
Tel: 0264 420146; 0264 420147
E-mail: dgaprotectiesociala@dgaspc-cluj.ro
Servicii aflate în subordine:
Serviciul managementul calității, strategii și programe, monitorizare servicii sociale, indicatori asistență socială,
relația cu autoritățile locale și ONG-uri, secretariat CPC și CEPAH;
Serviciul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale,
telefon cazuri urgență copii/adulți, copii care au comis fapte penale și nu răspund penal, copiii străzii;

Unități de protecție aflate în subordine:
Centrul de primire în regim de urgență “Gavroche” Cluj Napoca;
Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii ”Arlechino” Cluj-Napoca;
Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Turda;
Centrul de reabilitare socială și primire în regim de urgență a victimelor traficului de persoane,
intervenții în situații de trafic, migrare și repatrieri;
Centru comunitar județean - complex de servicii sociale comunitare pentru copii și adulți Cluj

Direcția Protecția Persoanelor Adulte
Director Executiv: Dana Elena Cătărig
Tel: 0264 420146; 0264 420147, int: 110
executivadulti@dgaspc-cluj.ro
Servicii aflate în subordine:
Serviciul prevenire marginalizare socială şi integrare socio-profesională, prestaţii sociale, incluziune socială;
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
Serviciul management de caz pentru adulţi, violenţă în familie, asistenţă persoane vârstnice.

Unități de protecție aflate în subordine:
Centrul de servicii de recuperare neuro-motorie de tip ambulatoriu, Turda;
Centrul de abillitare și reabilitare Gherla;
Centrul de abillitare și reabilitare Jucu;
Căminul pentru persoane vârstnice Gherla;
Centrul pentru persoane vârtsnice Recea Cristur;
Centrul de îngrijire și asistență Cluj Napoca;
Centrul de îngrijire și asistență Luna de Jos;
Centrul de îngrijire și asistență Câțcău;
Centrul de îngrijire și asistență "Sf. Nicoale" Mociu;
Locuințe protejate Câțcău;
Complex de servicii comunitare destinat persoanelor adulte Câmpia Turzii;
Cămin pentru persoane vârstnice;
Centru de primire în regim de urgență;
Centrul rezidențial de îngrijire și asistență persoane dependente.

Direcția Protecția Drepturilor Copilului
Director Executiv: Cristinela Fabian
Tel: 0264 420146; 0264 420147 int: 446
E-mail: executivcopii@dgaspc-cluj.ro
Servicii aflate în subordine:
Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip familial, asistenţă maternală;
Serviciul de consiliere pentru părinţi şi copii, prevenire sarcină nedorită;
Serviciul de evaluare complexă a copilului;
Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip rezidenţial.

Unități de protecție aflate în subordine:
Complex de servicii destinat protecției copilului nr.2 Cluj Napoca: Centrul de tip rezidențial și Centru de zi; Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ușor și mediu nr.9 “Țăndărică” Cluj Napoca: Centru de tip rezidențial și Centru de zi; Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic sever nr.10 ”Pinochio” Cluj Napoca: Centru rezidențial și Centru de zi; Case de tip familial Apahida și Florești; Case de tip familial Huedin; Centrul județean de intervenție pentru copilul abuzat; Centru rezidențial pentru copilul abuzat “Adăpost Perlino” Cluj Napoca; Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat; Unități de tip familial Gherla; Unități de tip familial Turda; Centrul maternal “Luminița” Cluj Napoca; Centrul maternal “Iris” Câmpia Turzii; Centrul de zi “Spridușii” Câmpia Turzii; Centrul de zi “Micul Prinț” Gherla; Centrul de recuperare psiho-neuro-motorie pentru copilul cu handicap “Sf.Irina” Turda; Complex comunitar de servicii pentru copilul cu handicap Cluj Napoca; Centrul de recuperare și centru de zi; Case de tip familial Cluj Napoca.