• 13.08.2021 Anunț reluare selecție a grupului țintă

  D.G.A.S.P.C. Cluj, vă invită să participați la procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul - țintă în vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!" - POCU: 465/4/4/128038 implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Lider de parteneriat, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Cluj.

  tabel selecție candidați
 • 29.07.2021 Anunț - Informare cu privire la rezultatele selecției Grup Țintă și publicarea listei finale

  In cadrul proiectului "VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta!" - POCU: 465/4/128038, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de catre Agentia Națională pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Lider de parteneriat, Partenerul nr. 30 - Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, prin Comisia numită conform Dispoziției nr. 715/20.04.2021 , emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Cluj, a încheiat procesul verbal nr. 30754/22.07.2021 de selecție a candidaților, care au solicitat admitere în Grupul Țintă.

  tabel selecție candidați
 • 23.07.2021 Comunicare rezultat Grup Țintă, înainte de contestații

  În cadrul proiectului "VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!" - POCU: 465/4/128038, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de șanse între Femei și Barbati, în calitate de Lider de parteneriat, Partenerul nr. 30 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, prin Comisia numită conform Dispoziției nr. 715/20.04.2021, emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Cluj, a încheiat procesul verbal nr. 30754/22.07.2021 de selecție a candidaților, care au solicitat admitere in Grupul Țintă. Dosarele candidaților au fost verificate și selectate conform "Metodologiei de selecție pentru grupul țintă" material elaborat de către Liderul de parteneriat.
  Situația rezultatelor în urma selecției candidaților este prezentată în tabelul de mai jos: (...)

  tabel selecție candidați
 • 25.05.2021 Anunț reluare selecție a grupului țintă

  Anunț reluare selecție a grupului țintă.
  Aplicați ACUM pentru ”O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ DOMESTICĂ”
  D.G.A.S.P.C. Cluj, vă invită să participați la procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul - țintă în vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” - POCU 465/4/4/128038 implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Lider de parteneriat, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Cluj.

  detalii anunț
 • Buletin informativ - aprilie 2021 - Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.

  Buletin informativ - aprilie 2021 - Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități. Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+ 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

  Buletin informativ - aprilie 2021
 • 29.04.2021 Informare rezultate selecție Grup Țintă / lista finală ( ”VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță” POCU 465/4/128038)

  În cadrul proiectului ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță” - POCU: 465/4/128038, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Lider de parteneriat, Partenerul nr.30 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, prin Comisia numită conform Dispoziției nr. 715/20.04.2021, emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Cluj, a încheiat procesul verbal nr. 17535/23.04.20221 de selecție a candidaților, care au solicitat admitere în Grupul Țintă. Dosarele candidaților au fost verificate și selectate conform ”Metodologiei de selecție pentru grupul țintă” material elaborat de către Liderul de parteneriat. Rezultatele selecției au fost comunicate pe site-ul DGASPC Cluj la data de 23.04.20221, prin documentul: Comunicarea rezultatelor înainte de contestații nr. 17538/23.04.2021. Menționăm faptul că în urma comunicării rezultatelor nu au fost depuse contestații, drept urmare s-a elaborat prezentul anunț cu privire la publicarea listei finale. Situația rezultatelor listei finale este prezentat în tabelul de mai jos

  tabel situație rezultate lista finală
 • 23.04.2021 Comunicare rezultate Grup Țintă înainte de contestații ( ”VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță” POCU 465/4/128038)

  În cadrul proiectului ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță” - POCU: 465/4/128038, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Lider de parteneriat, Partenerul nr.30 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, prin Comisia numită conform Dispoziției nr. 715/20.04.2021, emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Cluj, a încheiat procesul verbal nr. 17535/23.04.2021 de selecție a candidaților, care au solicitat admitere în Grupul Țintă

  rezultate Grup Țintă înainte de contestații
 • POCU 2014-2020 - 465/4/4/128038 - "VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!"

  Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
  Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
  Obiectiv Specific 4:4 : Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea de servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesionale adecvate nevoilor specifice
  Contract POCU: 465/414/128038
  Titlul proiectului ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, vă invită să participați la procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul - țintă în vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” - POCU: 465/4/4/128038 implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Lider de parteneriat, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj
  30.03.2021 nr.13848 Anunț reluare selecție a grupului țintă
  Anexa 2 - Formular înregistrare

 • TEAMUP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor COD SMIS 127169 / Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

  TEAMUP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor COD SMIS 127169
  Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman

  Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

  Să fii asistent maternal profesionist înseamnă:
  - persoană atestată, special pregătită pentru a crește, îngriji și educa, la domiciliul său, unul sau mai mulți copii în baza unui CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
  - o muncă valoroasă dacă, pentru tine, calitatea de părinte este esențială!
  - beneficiarii sunt copii (0-18 ani) aflați în dificultate, părăsiți de unități sanitare, abandonați

  ȘI TU POŢI SĂ FII ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST dacă:
  - Ai domiciliu stabil pe raza judeţului Cluj
  - Locuinţa acoperă toate necesităţile de: preparare a hranei, igienă,educaţie și odihnă pentru utilizatori și copiii care vor veni
  - Nu ai loc de muncă
  - Ai capacitate deplină de exerciţiu
  - Prezinţi garanţii (morale, sociale, medicale, psihologice) pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care îi revin unui părinte

  EȘTI INTERESAT? CONTACTEAZĂ-NE!
  Adresa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Cluj
  Str. Gral. Eremia Grigorescu, nr. 37-39, Cluj-Napoca
  Web: www.dgaspc-cluj.ro
  Telefon: 0264/420.146; 0264/420.147
  Persoane contact:
  Șef serviciu familial: FILIP Monica
  Expert implementare: OLTEAN Anca

  Anunț