DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI CLUJ
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE