UNITĂȚI REZIDENȚIALE DESTINATE PROTECȚIEI PERSOANELOR ADULTE

 • CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ CLUJ NAPOCA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Centrul de ingrijire si asistenta

  Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 138

  Tel: 0264 413877 / e-mail: CIA_ClujNapoca@yahoo.com


  Misiune:
  asigurarea unei vieți demne persoanelor adulte cu dizabilități, încadrate în grad de handicap, prin acordarea unor servicii complexe care să corespundă nevoilor individuale specifice, în vederea menținerii sau dezvoltării potenţialului personal (menținerea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți și deprinderilor de autoîngrijire).
  Admiterea:
  se realizează de către Serviciul management de caz pentru adulți, violență domestică, asistență persoane vârstnice la sediul D.G.A.S.P.C. Cluj.
  Beneficiari:Persoane adulte cu dizabilităţi din județul Cluj.


  Servicii oferite:
  Găzduire Centrul oferă găzduire în cameră împreună cu alți asistați cu situație similară, în condiții de igienă și siguranță, adaptate nevoilor lor.
  Dotările centrului: încălzire centrală de la centrala termică proprie; camere cu ferestre tip termopan și pardoseală din covor vinilic termo-sudabil tip Gerflor; majoritatea camerelor au sistem de ventilație; televizor color în fiecare cameră, racordat la 2 rețele de televiziune prin cablu, băi și toalete adaptate la starea biologică a beneficiarilor.
  Hrană Alimentația oferită este diversificată, adaptată vârstei, afecțiunilor, preferințelor și este preparată în bucătăria proprie.
  Îngrijire personală Centrul asigură îngrijire și supraveghere permanentă respectând identitatea, integritatea şi demnitatea persoanelor cu dizabilități. Activităţile de îngrijire sunt acordate în baza evaluării nevoilor individuale și constau în: sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea hainelor adecvate, personalizarea vestimentației; sprijin pentru asigurarea igienei zilnice; sprijin pentru schimbarea poziției corpului; prevenirea ulcerului de decubit; sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior; sprijin pentru comunicare.
  Asistență pentru sănătate Centrul asigură menținerea stării de sănătate a beneficiarilor prin următoarele activități: evaluare medicală inițială și periodică, supravegherea permanentă a stării de sănătate, administrarea medicaţiei, efectuarea îngrijirilor medicale de bază, consulturi de specialitate în situații acute și cronice.
  Asistență socială Centrul oferă informare și consiliere socială, sprijin pentru menținerea legăturii cu familia și sprijin pentru reintegrarea în societate. Se organizează activităţi cultural-recreative și de socializare: excursii, vizite, serbarea zilelor de naștere, participare la sărbători religioase, spectacole, manifestări sportive.
  Consiliere și terapie psihologică Beneficiarilor le sunt oferite servicii de consiliere individuale sau de grup, pentru menținerea echilibrului psiho-afectiv și optimizare personală. Consilierea psihologică se acordă pe baza unei evaluări și are ca obiective: dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale, stimularea abilităților cognitive, dezvoltarea gândirii pozitive, evitarea situațiilor de izolare socială, reducerea emoțiilor negative disfuncționale.
  Recuperare/reabilitare funcțională Se asigură terapii de recuperare funcțională: kinetoterapie, masaj, terapie ocupațională, instruire privind utilizarea dispozitivelor asistive.
  Asistență spirituală Se acordă asistență spirituală pentru toți beneficiarii, în funcție de confesiunea acestora.

 • CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ CÂȚCĂU

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Centrul de ingrijire si asistenta Cițcău

  Jud. Cluj, Câțcău, str. Principală, nr. 90

  Tel: 0264 225306 / e-mail: ciacatcau@yahoo.com


  Misiune:
  CIA Ciţcău este un serviciu social de tip rezidential, menit să raspundă nevoilor individuale specifice persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal.
  Grup țintă:
  Grupul ţintă este format din persoane cu dizabilităţi, a căror protecţie si ingrijire nu se poate asigura la domiciliu sau in cadrul altor servicii in comunitate.
  Criterii de admitere:Admiterea in centru se efectuează conform procedurii legale stabilite prin Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
  Specificul activităţii:Activităţile realizate de către centru, pentru a raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap, sunt: găzduire, alimentaţie, asistenţă pentru sanatate, asistenţa socială, consiliere/terapie psihologică, abilitare si reabilitare, ingrijire si asistenţă furnizată de infirmiere, asistenţă si suport pentru păstrarea/ îmbunatăţirea deprinderilor de viață independentă.


 • CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ "SF. NICOLAE" MOCIU

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Centrul de ingrijire si asistenta Sf. Nicolae

  Jud. Cluj, Mociu, str. Principală, nr. 27

  Tel: 0264 235566 / e-mail: ciamociu@yahoo.com


  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Sf.Nicolae” Mociu, este un centru de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cu o capacitate de 25 de locuri.
  Scopul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă “Sf. Nicolae”Mociu este de a oferi persoanelor vârstnice cu dizabilități ,cu grade diferite de dependenţă, îngrijire generală, îngrijire medicală permanentă, asistenţă paleativă, asistenţă psihologică şi socială, socializare, hrană, medicamente şi îmbrăcăminte.
  Centrul de Îngrijire şi asistenţă ”Sf. Nicolae” Mociu se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
  Principiile specifice din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă ”Sf. Nicolae” Mociu sunt următoarele:
  a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
  b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
  c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
  d) deschiderea către comunitate;
  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
  h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
  l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
  m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe multidisciplinare;
  n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
  o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

 • CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ LUNA DE JOS

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Centrul de ingrijire si asistenta Luna de Jos

  Jud. Cluj, loc. Luna de Jos, str. Principală, nr. 17

  Tel: 0264 263533, 0745.075.008 / e-mail: cialunadejos@yahoo.com


  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Luna de Jos a fost înfiinţat în anul 1974 în clădirea unui vechi conac. Este un centru de tip rezidenţial pentru persoane adulte şi vârstnice cu dizabilităţi fizice, mentale şi sociale.
  Misiunea centrului este aceea de a asigura respectarea drepturilor omului, a autonomiei, intimităţii, confidenţialităţii şi de a oferi servicii psiho-socio-medicale asistaţilor noştri la nivelul standardelor de calitate.


  Printre serviciile oferite de centru se numără:
  * găzduire şi întreţinere
  * Asistenţă medicală
  * Masaj şi kinetoterapie în vederea creşterii mobilităţii articulare, forţei şi rezistenţei musculare, coordonarea controlului şi echilibrului
  * Activităţi de recuperare psiho-socială
  * Consiliere psihologică
  * Activităţi de recreere şi socializare (vizionare TV, jocuri, plimbări, grădinărit)
  * Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă

  Centrul este compus din trei clădiri, are un număr de 20 camere, astfel: corpul de clădire A are un număr de 8 camere în care sunt găzduiţi 50 de beneficiari, în corpul B sunt găzduiţi 24 de beneficiari, iar în corpul D sunt 10 beneficiari. Toate saloanele de beneficiari sunt dotate cu televizor și acces la internet. Centrul are un număr de 11 grupuri sanitare din care 7 sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi. Totodată centrul mai dispune de cabină pentru portar, cabinet medical, vestiare pentru personal, birouri administrative, spălătorie, sală de lenjerie, club pentru activităţi de petrecere a timpului liber, sală de consiliere, sală de mese, bucătărie, magazii de alimente, arhivă, seră şi nu în ultimul rând spaţii anexe pentru partea de zootehnie, în care centrul dispune de 100 capete ovine şi un hectar de legume în câmp

 • CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE JUCU

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Centrul de abilitare si reabilitare Jucu

  Jud. Cluj, loc. Jucu, str. Principală, nr. 467

  Tel: 0264 233 087 / e-mail: cabrjucu@yahoo.com


  Centrul de Abilitare și Reabilitare Jucu funcţionează într-o clădire construită în anul 1974, care până în anul 2000 când a fost preluată de către D.G.A.S.P.C. Cluj, a avut o altă destinaţie, respectiv a funcţionat ca şcoală pentru copiii cu deficienţe fizice. În anul 2002 s-a realizat o primă recompartimentare parțială a spaţiilor și s-au creat grupuri sanitare cu acces din camerele beneficiarilor, precum şi a unor camere cu funcţiuni necesare desfăşurării activităţii centrului. În anul 2009 copiii din centru au fost transferaţi la casele de Tip Familial din Cluj, aşezământul schimbându-şi destinaţia în Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru tineri cu handicap.
  În perioada 2014 - 2016 centrul a fost modernizat printr-un proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
  Lucrările de reabilitare au implicat o modernizare completă a clădirii în care funcționează centrul. Au fost achiziționate noi dotări care să asigure o îmbunătățire a nivelului de trai pentru tinerii din cadrul acestui centru. Pe lângă dormitoare, bucătărie, grupuri sanitare au mai fost amenajate două săli de ergoterapie, o sală de sport, o sală de relaxare și de petrecere a timpului liber, o sală de meloterapie, un cabinet de psihopedagog, un cabinet de psiholog, un cabinet de terapie de grup, un cabinet de kinetoterapie, un cabinet medical și o sală de tratamente. Au mai fost amenajate, de asemenea, o bibliotecă și o sală de lectură. „Obiectivul general al proiectului l-a constituit creşterea calităţii vieţii tinerilor cu dizabilități neuropsihice severe, în contextul unei politici active de creștere a calității serviciilor sociale specializate, prin modernizarea și dotarea Centrului.


  Misiunea Centrului de Abilitare și Reabilitare Jucu este de a oferi tinerilor cu dizabilitate neuropsihică severă: îngrijire; recuperare şi reabilitare. Pentru tinerii cu dizabilităţi neuropsihice grave, cu probleme sociale; reinserţie socială şi profesională.
  Beneficiarii Centrului de Abilitare și Reabilitare Jucu sunt 50 de tineri cu dizabilități neuropsihice, dintre care 42 încadrați în grad de handicap grav și 8 încadrați în grad de handicap accentuat.
  Serviciile furnizate în prezent în cadrul centrului se referă la:
  - îngrijire (hrănire, igienă corporală, supravegherea şi menţinerea sănătăţii);
  - recuperare (activităţi de formare/ dezvoltare a abilităţilor de autoservire, de consolidare a autonomiei personale, gimnastică de menţinere a tonusului muscular şi a mobilităţii, masaj de recuperare, etc.);
  - integrare/reintegrare socială – activităţile desfăşurate sunt în funcţie de nevoile identificate pentru fiecare beneficiar.

  Criterii de eligibilitate:
  Potențialii beneficiari necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu; nu se pot gospodări singuri; sunt lipsiți de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale; nu au locuinţă şi nu realizează venituri proprii.
  Condiţiile de acces/admitere în centru
  Acte necesare:
  a) cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
  b) decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de conducătorul centrului/reprezentantul furnizorului, în original;copie de pe actele de identitate ale beneficiarului;
  c) copie de pe certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
  d) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
  e) adeverinţă de venit;
  f) angajament de plata (dupa caz, conform legislatiei specific in vigoare);
  g) contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original;
  h) documente doveditoare a situaţiei locative;
  i) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
  j) raportul de anchetă socială;
  k) investigaţii paraclinice;
  l) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate
  Condiţii de încetare a serviciilor:
  a) la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieşirii din centru pe o perioadă determinată; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe perioada respectivă;
  b) în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanţă; în cele două situaţii de mai sus, beneficiarul are toate drepturile care decurg din furnizarea serviciilor medicale, în condiţiile contractului-cadru.
  c) în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului; se solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului;
  d) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului ) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată
  e) Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor situaţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă nedeterminată.
  f) principalele situaţii în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum şi modalităţile de intervenţie sunt următoarele:
  g) la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); în termen de maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite.
  h) după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite;
  i) transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta;
  j) la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pe a cărui rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);
  k) în caz de deces al beneficiarului;
  l) în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive imputabile acestuia.
  m) încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultima situaţie menţionată mai sus se realizează de conducătorul centrului, cu acordul unei comisii formate din conducătorul centrului, 2 reprezentanţi ai personalului, dintre care unul este responsabilul de caz şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor.

 • CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE GHERLA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Centrul de abilitare si reabilitare Gherla

  Mun. Gherla, str. Plugarilor, nr. 24

  Tel: 0264 241648 / e-mail: cabrgherla@yahoo.com


  Misiunea centrului
  Centrul de abilitare și Reabilitare – este un serviciu social de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, având ca misiune oferirea de servicii tinerilor cu dizabilităti neuropsihice grave, servicii care cuprind un ansamblu de activități, cu preponderența de abilitare și reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale acestora, în vederea dezvoltării potențialului personal, cu respectarea standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități (Anexa 1- ORDIN nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități).
  Grupul țintă:
  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CabR Gherla sunt:
  a) tineri cu handicap neuropsihic proveniţi din sistemul de protectie al copilului din județul Cluj
  b) tineri cu handicap neuropsihic, aflați în situația imposibilității familiei de a le asigura îngrijirea necesară, din județul Cluj.
  Criterii de admitere:Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:
  a) acte necesare:
  – cerere de admitere
  – copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz
  – copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz
  – copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, PIRIS
  – ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit
  – raportul de anchetă socială
  – investigaţii paraclinice
  b) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor sunt: dizabilitatea neuropsihică, proveniența din cadrul centrelor de copii, proveniența din cadrul familiilor cu situație social-financiară precară și imposibilitatea de a se îngriji de persoana cu handicap, cu domiciliul în județul Cluj;
  c) admiterea se face de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, contrasemnată de conducerea DGASPC Cluj sau instanță.

  Specificul activității
  Principalele activități desfășurate în CabR Gherla sunt:
  a) activități de informare și consiliere socială - beneficiarii sunt informați cu privire la drepturi și facilități sociale
  b) consiliere psihologică - beneficiarilor le sunt asigurate condiții pentru menținerea echilibrului psiho-afectiv și optimizare personală
  c) activități de abilitare și reabilitare, care au ca scop menținerea/dezvoltarea autonomiei și a potențialului funcțional al beneficiarilor: masaj și kinetoterapie, art-terapie ( modelaj, pictură, desen, decorațiuni pe diverse materiale, artizanat, produse handmade, dans muzică, teatru), stimulare senzorială, terapie ocupaționala, etc.
  d) activități de îngrijire și asistență pentru beneficiari, în baza evaluării individuale: sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, administrarea medicației pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist
  e) activități de menținere / dezvoltare a aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor
  f) activități de menținere / dezvoltare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor
  g) activități de menținere / dezvoltare a deprinderilor de comunicare ale beneficiarilor
  h) activități de menținere / dezvoltare a deprinderilor de mobilitate
  i) activități de menținere / dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire
  j) activități de menținere / dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți
  k) activități de menținere / dezvoltare a deprinderilor de autogospodărire: acțiuni și sarcini casnice, de fiecare zi, într-o ambianță plăcută
  l) activități de menținere / dezvoltare a deprinderilor de interacțiune și stabilirea relațiilor interpersonale
  m) activități cu privire la implicarea activă în viața socială și civică a comunității: cunoașterea mediului social, implicarea în activități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la concursuri, diferite evenimente, vizite, etc.

 • CENTRUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP AMBULATORIU TURDA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu turda

  Jud. Cluj, mun. Turda, str. George Barițiu, nr. 41

  Tel: 0264 317195 / e-mail: turda_csrnta@yahoo.com


  Toate serviciile de recuperare şi reabilitare oferite persoanelor cu dizabilităţi în cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Turda sunt GRATUITE!

  Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu este singura instituţie, în sistem ambulator din judeţul Cluj care are ca obiect de activitate oferirea şi efectuarea tratamentelor de recuperare şi reabilitare destinate tuturor persoanelor adulte cu dizabilităţi de pe raza judeţului Cluj indiferent de etnie, religie, sex, nivel de instruire, mediu de provenienţă şi situatie financiară.
  Misiunea centrului
  Misiunea centrului este de a oferi, gratuite şi la standardele de calitate cerute, servicii de recuperare şi reabilitare tuturor persoanelor adulte cu handicap fizic şi neuromotor din familii sau centre de asistenţă socială.
  Obiectivele centruluiObiectivele Centrului constau în promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa, de a participa cât mai activ la viaţa socială şi de a-şi îmbunătăţi regimul de viaţă prin creşterea încrederii în propriile forţe valorificând resursele pozitive.
  Grup țintă
  Centrul este destinat tuturor persoanelor adulte încadrate în grad de handicap pe raza Municipiilor Turda şi Câmpia Turzii, a comunelor limitrofe acestora, precum şi tuturor persoanelor adulte cu handicap din judeţul Cluj.
  Criterii de admitereBeneficiază de tratament în cadrul Centrului numai persoanele adulte care au certificat de încadrare în grad de handicap fizic, neuromotor în diferite grade: grav, accentuat, mediu şi uşor, emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte. Admiterea în cadrul centrului se face în baza unei cereri și a certificatului de încadrare în grad de handicap valabil.
  Persoanelor care, în urma consultaţiei efectuate de către medicul specialist, nu primesc aviz favorabil pentru efectuarea procedurilor de recuperare, le este respinsă cererea de admitere pentru efectuarea procedurilor recuperatorii. Persoanele care au efectuat procedurile de recuperare au posibilitatea revenirii în cadrul Centrului, pentru a efectua din nou procedurile de recuperare, la trecerea unui interval de timp de 6-12 luni de la data terminării procedurilor anterioare, în funcție de recomandarea medicul specialist balneo-fizioterapeut. În cadrul Centrului îşi desfăşoară activitatea o echipă de specialitate, pluridisciplinară formată din:
  - psiholog
  - kinetoterapeut
  - asistent medical fizioterapeut
  - asistent social
  - asistent medical balneochinetofizioterapeut și tratament medical
  Întreg personalul este specializat şi are calificarea profesională cerută de post. Centrul este deschis pentru efectuarea tratamentelor de recuperare zilnic:
  - Luni - Joi, între orele 7:30 – 16:00.
  - Vineri între orele 7:30 – 13:30.
  Tratamentele de recuperare oferite, în cadrul Centrului, persoanelor cu dizabilităţi constau în şedinte de fizioterapie, kinetoterapie, masaj și psihoterapie.
  În cadrul şedintelor de kinetoterapie sunt folosite exerciţii pentru: combaterea spasticităţii, creşterea amplitudinii de mişcare, creşterea forţei muscular, reeducarea mersului, reeducarea echilibrului şi stabilităţii, reeducarea coordonării, reeducarea prehensiunii. În cadrul şedintelor de fizioterapie se oferă beneficiarilor electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, unde scurte. Masajul are scop sedativ, tonifiant sau limfatic. Asistentul social oferă beneficiarilor consiliere socială, sprijin pentru obținerea drepturilor persoanelor. Psihologul centrului urmărește dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală, realizează împreună cu beneficiarii activităţilor de socializare şi de petrecere a timpului liber.

 • LOCUINȚE PROTEJATE CÂȚCĂU / "BUNA VESTIRE", "SPERANȚA"

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Locuințe protejate Cîțcău - Buna Vestire / Speranța

  Jud. Cluj, loc.Câțcău, str. Principală, nr. 90A, nr. 90B

  Tel: 0264 225088(fix) - 0732303936(mobil) / e-mail: lpcatcau@yahoo.com


  Misiunea serviciului social este de a veni în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale prin acordarea de servicii de îngrijire, servicii medico-psiho-sociale, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
  Serviciile se adresează persoanelor adulte cu dizabilități care dețin certificat de încadrare în grad de handicap.
  Beneficiarilor li se asigura cazare, hrană, ȋngrijire, asistenţă medicală, asistenţă socială, consiliere psihologică și psihoterapie, suportul fiind permanent pentru asigurarea unei vieţi active şi autonome.

 • CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE GHERLA

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Căminul pentru persoane vârstnice Gherla

  Jud. Cluj, Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 46

  Tel: 0264 241697 / e-mail: cpvgherla_dgaspc@yahoo.com


  Căminul pentru persoane vârstnice Gherla este unitatea de tip rezidenţial, aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Cluj, Serviciul management de caz pentru adulţi, violenţă în familie, persoane vârstnice având ca obiect de activitate asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
  Centrul acordă servicii de asistență și îngrijire medicală, îngrijire personală, supraveghere, socializare, recuperare și reabilitare, suport emoțional, activități de petrecere a timpului liber, persoanelor vâstnice aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune social, admise în centru, pe o perioadă nedeterminată, conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi prevederilor legilor speciale care reglementează protecţia şi promovarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Căminul pentru Persoane Vârstnice” sunt persoanele vârstnice aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale şi a misiunii/scopului centrului.

  Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:
  a) acte necesare;
  - cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
  - copie de pe actele de identitate ale beneficiarului;
  - copie de pe certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces;
  - copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap (dacă este cazul);
  - adeverinţă de venit;
  - documente doveditoare a situaţiei locative;
  - ultimul talon de pensie (dacă este cazul);
  - raportul de anchetă socială;
  - investigaţii paraclinice;
  - dovada eliberată de serviciul specializat al primariei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
  b) accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii:
  - necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
  - nu se poate gospodări singură;
  - este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
  - nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.
  c) furnizorul de servicii respectiv Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, prin Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte, contrasemnata de conducere D.G.A.S.P.C. realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi numai dacă pot acorda serviciile minime necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor.
  d) Contractul de furnizare de servicii se încheie între centru şi beneficiar sau după caz, reprezentantul legal al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana / persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract. Contribuția se stabilește anual prin Hotărâre de Consiliu Județean.
  În scopul creșterii calității vieții beneficiarilor centrul desfășoară activități după cum urmează:
  • asigurarea unor condiții de viață adecvate prin igienizarea spațiilor de locuit, igienizarea articolelor de îmbrăcăminte, alimentație corespunzatoare prin adaptarea meniului la starea de sănătate a beneficiarilor.
  • menținerea și ameliorarea stării de sănătate a beneficiarilor prin: verificarea zilnică a stării de sănătate a beneficiarilor, îngrijire medicală prin administrarea tratamentului prescris de către medicul specialist; intervenție în caz de urgență; gimnastică de înviorare, de menținere a tonusului muscular și a mobilității articulațiilor; consiliere psihologică; terapie prin mișcare, kinetoterapie, ergoterapie, meloterapie; implicarea în activități gospodărești.
  • socializare, petrecerea timpului liber, sensibilizarea opiniei publice, participare la târguri și expoziții, excursii, ieșiri în comunitate- magazine, biserică.

 • CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE RECEA CRISTUR

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Căminul pentru persoane vârstnice Recea Cristur

  Jud. Cluj, loc. Recea Cristur, str. Principală, nr. 166A

  Tel: 0264 227629 / e-mail: cpvrecea@yahoo.com


  Centrul a luat ființă și funcționează în cadrul D.G.A.S.P.C. Cluj, în baza HCJ cu nr. 34/22.02.2006.
  Centrul pentru persoane vârstnice Recea Cristur este o unitate rezidențială, destinată persoanelor vârstnice aflate în dificultate și care, din cauze de ordin social, economic, familial, dar mai ales, de ordin medical, nu se pot întreține singure și sunt expuse situațiilor de neglijare, de excluziune socială și alte situații de impas, ori degradante, sub demnitatea acestora, după caz.
  Găzduirea și serviciile pot fi acordate pe perioadă determinată sau nedeterminată de timp, în funcție de particularitățile și nevoile fiecărei persoane, respectiv, de posibilitățile de reintegrare în propria familie, ori în cea extinsă, după caz.

  Misiune:
  Centrul are misiunea de a asigura condiții de viață decentă și îngrijire pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate, care și-au pierdut parțial sau integral autonomomia personală și care, din motive sociale, economice, familiale, medicale și poziție geografică nu au acces la serviciile din comunitate și nu își pot satisface singure nevoile existențiale.
  Obiective:
  1. Asigurarea unor condiții de viață decentă pentru cetățenii vârstnici, care din motive independente de voința lor, fac parte din categoria persoanelor aflate în situații de risc.
  2. Prevenirea situațiilor marginalizării excluziunii sociale, respectiv, diminuarea efectelor negative ale acestui fenomen.
  3. Protejarea persoanelor vârstnice de orice situație de discriminare, abuzuri sau neglijare.
  4. Facilitarea accesului la serviciile din comunitate, respectiv, medierea relației persoanelor vârstnice cu furnizorii acestora.
  5. Furnizarea serviciilor de îngrijire medicală.
  Servicii:
  1. Asistență socială.
  2. Asistență medicală.
  3. Consiliere pastorală.
  4. Consiliere juridică.
  5. Găzduire, îngrijire și supraveghere.
  6. Integrare/reintegrare socială.
  7. Activități de socializare și sprijinire în menținerea contactelor sociale.
  Capacitate:
  30 de locuri; camere cu 2,3 sau 4 paturi, băi comune, spaţiu pentru servirea mesei, spaţii pentru desfăşurarea activităţilor de petrecere a timpului liber: vizionarea programelor TV, transmisiuni sportive, şah, table, cărţi, audiţii muzicale, lucru manual, şezătoare, serbarea zilelor de naştere, discuţii individuale și de grup, primirea vizitatorilor, etc.

 • CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CÂMPIA TURZII

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Căminul pentru persoane vârstnice Câmpia Turzii

  Jud. Cluj, Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 57

  Tel: 0264 368462 / e-mail: cpvcampiaturzii@yahoo.com


  Serviciul social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice” din cadrul Complexului de servicii comunitare destinat persoanelor adulte Câmpia Turzii s-a înființat în anul 2014 în subordinea D.G.A.S.P.C. Cluj, este un centru rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice care acordă servicii de asistenţă şi îngrijire medicală, îngrijire personală, supraveghere, socializare, recuperare şi reabilitare, suport emoţional, activităţi de petrecere a timpului liber persoanelor vârstnice aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru, pe o perioadă nedeterminată.


  Servicii oferite
  Asistenţa medicală: Asigurată de 7 asistente medicale personal comun cu celelalte 2 centre din subordinea direcţiei aflate în aceeaşi clădire, precum şi de către medicul de familie, urmăreşte menţinerea stării de sănătate şi tratarea beneficiarilor în funcţie de diagnosticul medical al fiecăruia.
  Îngrijire de tip infirmieră: Este asigurată de 10 infirmiere. Ele asigură în permanenţă igiena zilnică, alimentarea regulată, mobilizarea pasivă a beneficiarilor imobilizaţi, ajutor şi supraveghere.
  Asigurarea alimentaţiei:Unitatea asigură alimentaţia beneficiarilor prin blocul alimentar din incintă, unde sunt preparate şi servite cele trei mese principale şi două gustări. Beneficiarii care se pot deplasa servesc masa în sala de mese, iar cei imobilizaţi sunt serviţi şi/sau alimentaţi de către infirmiere în camerele de locuit.
  Recuperare:Este asigurată printr-un program personalizat de recuperare de către kinetoterapeutul angajat al centrului.
  Unitatea funcţionează cu 8 camere, (3 camere la secţia femei şi 4 camere la secţia bărbaţi, 1 cameră izolator) 5 toalete, 8 cabine de duş, 1 cameră spălător cu 12 chiuvete, spălătorie, curte interioară, club pentru activităţi de socializare, sală kinetoterapie.
  Capacitate: - 21 locuri
  Adaptări pentru nevoi speciale:
  Centrul dispune de cărucioare, cadre de mers şi bastoane. Există rampe conform normelor legale.
  Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii:
  Contractul se încheie între D.G.A.S.P.C. Cluj şi beneficiar/reprezentantul legal al acestuia după admiterea în centru. Angajamentul de plată care face parte integrantă din contract se semnează la sediul D.G.A.S.P.C. Cluj odată cu admiterea în centru.
  Programul de vizită al centrului pentru potenţialii beneficiari/reprezentanţi legali/reprezentanţi convenţionali /membrii familiei este zilnic între orele 10:00 - 15:00.
  Programul de vizită al aparţinătorilor/reprezentanţilor legali/membrilor de familie al beneficiarilor admişi deja în centru este zilnic între orele 10:00-20:00.

 • COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE CÂMPIA TURZII

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Complex servicii comunitare persoane adulte Câmpia Turzii

  Tel: 0264 368462 / e-mail: complex_cturzii@yahoo.com


  COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE DESTINAT PERSOANELOR ADULTE CÂMPIA TURZII
  CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PERSOANE DEPENDENTE

  Centrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă persoane depedente se află în cadrul Complexului de servicii comunitare destinat persoanelor adulte, Câmpia Turzii, din subordinea D.G.A.S.P.C. Cluj.
  Centrul este destinat găzduirii în sistem rezidenţial, pe o perioadă determinată (45 zile), a persoanelor adulte, cu domiciliul în judeţul Cluj, aflate în situaţie de risc sau de dificultate, în vederea depăşirii acestor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau de dependenţă, prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii. Capacitatea centrului este de 20 locuri.


  Beneficiarii centrului rezidenţial sunt persoanele adulte, aflate în situaţie de dependență, în imposibilitatea de a duce o viață independentă din diverse cauze, în special a stării de sănătate afectate, absenței sprijinului din partea familiei / lipsa familiei. În perioada rezidenţei întervenţia este adecvată nevoilor specifice ale beneficiarilor şi vizează: integrarea beneficiarului în familie/ familia lărgită, integrarea socio- profesională, transferal la un centru social cu găzduire permanentă.
  Admiterea în centru se realizează la solicitarea persoanelor în cauză/ aparţinătorilor/ autorităţilor, etc. (în scris) adresată D.G.A.S.P.C. Cluj. Decizia de admitere a beneficiarului este aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, după evaluarea cazului de către Comisia de admitere.
  Beneficiarii, la primirea în centru trebuie să prezinte:
  acte de identitate, acte doveditoare ale veniturilor, acte medicale: RX pulmonar si VDRL, HIV- SIDA, marcări hepatici, adeverinţă de la medicul de familie cu precizarea că nu suferă de boli infecto-contagioase.
  Serviciile oferite beneficiarilor:
  găzduire / îngrijire personală, asistenţă medicală, recuperare/reabilitare funcţională, viaţă activă, contacte sociale, integrare / reintegrare socială, consiliere pastorală, consiliere juridică. Aceste servicii se acordă în baza contractului de furnizare servicii, încheiat între furnizorul de servicii şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. În contract este menţionată valoarea contribuţiei de întreţinere a beneficiarului şi a aparţinătorilor în baza legii (Legea 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 19/2018).

 • CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ

  D.G.A.S.P.C. Cluj - Centrul de primire în regim de urgență

  Locaţia centrului nu este cunoscută publicului larg (autorităţile locale cunosc locaţia centrului cu menţiunea de păstrare a confidenţialităţii asupra acestei locaţii).

  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de primire în regim de urgenţă sunt persoanele adulte, victime ale violenţei în familie, însoţite de copiii acestora, unde este cazul.
  Scopul centrului rezidenţial este de a asigura protecţia împotriva agresorului, găzduirea, îngrijirea şi consilierea victimelor violenţei în familie, asistenţă familială atât victimei, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acestora, pe o perioadă determinată (între 5 și 120 de zile).
  Criteriile de eligibilitate ale solicitantului sunt:
  persoana în cauză să fie victimă a violenţei în familie; abuzul să aibă loc pe raza judeţului Cluj;
  Primirea victimelor în centru se face: în caz de urgenţă când, în urma apelului la 112, agenţii de poliţie, care au intervenit la locul abuzului, indiferent de oră, însoţesc victima la centru, la solicitarea victimei de a fi protejată de abuzator într-un centru.
  Admiterea în centru se realizează şi prin solicitarea directă, din partea victimei, autorităţilor locale, a unei terţe persoane, la sediul D.G.A.S.P.C. Cluj, în urma evaluării cazului de specialiştii D.G.A.S.P.C. Cluj. În ambele cazuri primirea în centru se face cu aprobarea scrisă a directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, atunci când izolarea victimei de agresor se impune, ca masură de protecţie.
  Capacitatea centrului este de 12 locuri, 1 loc reprezentând victima împreună cu copiii care o însoţesc. Centrul asigură rezidenţă cu tot ce implică aceasta: protecţie şi siguranţă, hrană, cazarmament. Se oferă asistenţă medicală, psihologică, socio-educativă, juridică (obţinere ordin de protecţie, divorţ, încredinţare minori, etc.), toate în colaborare cu beneficiarul. Minorilor li se asigură continuitatea la şcoală, grădiniţă, supraveghere, îndrumare, implicit în relaţia părinte-minor. Victimele, în perioada şederii în adăpost, conştientizează că nu sunt singure, învaţă şi transmit şi altora ce trebuie să facă în situaţii similare, prin consiliere conferindu-li-se puterea de a lua decizii realiste, de a le finaliza, de a fi independente.